BADMINTON

HOVEDMOMENTER

- bane

- regler/spilesystemer/taktikk

- forehand/backhand

- underhånd/underhånd

- rush/lobb/dropp

-clear/smash

BANE:

Fig.1. Badmintonbane

Nettet er 155 cm høyt ved nettstolpene og 152,4 cm på midten. Racketen er bygd som en tennisracket, men er spinklere eg lettere, vekten er ca. 100 g, og skaftet kan være maks 68 cm. Fjærballen er en halvkuleformet skinnbetrukket korkball på 2,5 cm, en krans av 16 naturfjær på 7 cm. Vekten er 4,74-5,50 gram. Ballen lages ofte av syntetiske materialer.

En kamp vinnes ved å vinne to sett, den som først får 15 poeng vinner (single menn og double), og 11 poeng (kvinner). På stillingen 13-13 og 14-14 kan spilleren som først oppnådde poenget forlange omspill eller spille til 15 som normalt. Omspillet starter på 0-0 og går til 5 (13-13) eller 3 (14-14) . På stillingen 9-9 og 10-10 for kvinner gjelder de samme regler.

DØMMING

Kampen ledes av en hoveddommer som sitter ved siden av nettet utenfor banen, hoveddommeren har med seg linjedommere og servedommere, men hoveddommeren har siste ord ved uenighet om en avgjørelse.

HISTORIKK

Badminton har sin opprinnelse i gamle asiatiske spill med fjærball. Et indisk spill kalt poona ble spilt av engelske offiserer i India på slutten av 1800 tallet. Navnet kommer etter hertugen av Beuforts slott Badminton i Gloucestershire i England. Han skal ha vært den første som slo fjærballen i Europa rundt 1870.

Det internasjonale Badmintonforbundet ble stiftet i 1934. I Norge ble den første Badmintonklubben stiftet i 1930 i Ålesund. Norges Badmintonforbund ble stiftet i 1938. VM blir arrangert hver år første gang 1977. EM arrangeres annet hvert år, første gang 1968. Badminton ble Olympisk idrett i 1992.

REGLER

Spiller - motspiller

Ikke lov å hindre motspillers slag ved å gå frem til nettet å forstyrre motspiller

Spiller - ball

Ballen skal treffes under hoftehøyde i serven. Slynging dvs. føring av ballen er ikke tillatt

Spiller - bane

Serven skal foregå diagonalt fra høyre til høyre rute på alle like tall, og fra venstre til venstre rute på ulike tall. Serven starter i høyre rute. Når man server er det ikke lov å tråkke på strekene eller å løfte foten. I double har paret to server - førsteserv (FS) og annenserve (AS). Paret velger hvem som skal være FS og AS. Vinnes ballen ved like tall skal FS serve først fra høyre rute. Hvis FS ikke får poeng ved sin første serve, skal AS serve fra venstre felt. Paret som begynner å serve har bare en serve. Bare spilleren som det serves mot kan returnere serven. Paret som vinner et sett, skal serve først i neste sett. Det er forbudt å berøre nettet med kropp eller racket. Slaget må avvikles på egen banehalvdel.

Ball - bane

Ballen kan berøre nettet både i serv og under spill. Baller som lander på linjen er inne.

TAKTIKK

I single er det en fordel å plassere seg i spillesentrum litt foran banehalvdelens midtpunkt. Dette gjør at det er kort vei til alle hjørnene på banen. I double er det enklest å dekke hver sin banehalvdel eller å dekke foran/bak.

Angrep:

- plasser ballen lengst bort fra der motspiller befinner seg - spill langs sidelinjene i stedet for på skrått

- raske returer skaper ofte problemer for motstander

- slå lange og høye baller hvis du selv er i ubalanse

- masker slagene slik at motspiller ikke forutser hvilket slag som kommer og hvor slaget plasseres

Settball - du vinner settet ved å vinne neste poeng

Matchball - du vinner kampen ved å vinne neste poeng

Server - spilleren som setter ballen i spill

Mottaker - spiller som tar imot serven

TEKNIKK

Forehandslag: Racketen holdes slik at fremsiden av hånden vender mot slagretningen

Backhandslag: Racketen holdes slik at håndryggen av hånden vender mot slagretningen

Underhåndsslag: Et slag som treffes under hoftehøyde

Overhåndsslag: Et slag som treffer over hofteøyde

Serve: Lange server er vanligvis mest effektive, men korte server kan være nyttig å variere med.

Slag fra nettposisjon:

Rush betyr at vi møter ballen ved nettkanten og slår den hardt mot gulvet.

Drop betyr at vi møter ballen tidlig og vipper den over nettkanten

Lobb betyr at ballen slås langt og høyt tilbake

Slag fra bakposisjon:

Clear er et slag som gir en lang og høy ball til baklinjen

Drop er et slag som sendes kort og lavt like over nettet

Smash er et hardt slag som sendes korteste vei mot gulvet

© B.V.N. 1994.

LITTERATURLISTE
Jacobsen, E.B. Ballaktiviteter 
Universitetsforlaget 1983.  

Østbassel, T.B.  Badminton
Gyldendal 1979.