EGENTRENING

Her kommer noen subjektive vurderinger

Generelt bør undervisningen på GK være hovedsaklig lærerstyrt, mens elevene får gradvis mer tid til egentrening i VK1 og VK2. I VK2 bør elevene planlegge og gennomføre en stor del av det totale timetallet.

For elevene er det viktig å komme raskt i gang i timene uten for mye nøling hvis man får ansvaret for å velge aktivitet selv.

PROSJEKTARBEID

Prosjektarbeid skal gjennomføres i VK 2, kravet er 2 perioder med selvstendig treningsarbeid. I VK1 er kravet detaljplanlegging og gjennomføring av 2 økter.

Hvordan dette praktiseres varierer fra skole til skole, elevene bør i prinsippet gjennomføre både lærerbestemte detaljplanlegging/prosjektarbeid, og selvvalgte opplegg.

EKSEMPEL PÅ PROSJEKT

Utholdenhet VK2 | Vurdering

Miniprosjekt VK1