RÅD TIL ELEVER

KARAKTERER

Spør læreren om hvilke kriterier som brukes ved karaktersetting.

Sjekk hvordan du ligger an karaktermessig med jevne mellomrom, og spør hva som konkret skal til for å forbedre karakteren.

Innsatsdelen i karaktersettingen er det lettes å gjøre noe med, alle kan oppnå karakteren 5 i innsats uavhengig av ferdighetsnivå. Men det kreves hard jobbing gjennom hele året i alle aktiviteter.

Sats litt på den teoretiske delen av faget, med karakteren 3 i kunnksapsdelen av faget, må du ha meget god innsats og meget gode ferdigheter for å oppnå karakteren 5.

Ferdighetsdelen er vanskeligst å gjøre noe med, fremhev dine sterke sider, og jobb med dine svake sider - også på fritiden hvis du har ambisjoner om toppkarakterer.

KRITIKK

Vær gjærne kritisk til lærerens opplegg, men vær saklig. Kritikk uten konstruktive forslag er lite matnyttig.

FØRSTEINNTRYKKET

Start skoleåret med bra innsats: et godt førsteinntrykk kan man flyte på en stund.

Et dårlig førsteinntrykk må det ofte jobbes hardt for å forandre.

DIVERSE

Si fra om du har noen problemer som hemmer deg på ulike måter, bl.a. skader, sykdom eller eventuelle lese/skrivevansker.

Brøv å unngå å være den siste som kommer til timen eller den første som går fra timen.

Ikke la læreren være motivasjonen for din innsats. Jobb like hardt selv om læreren ikke observerer hva du gjør.

Prøv å utmerke deg på en eller annen måte, kroppsøvingslærere har få timer med hver klasse, og ofte mange elever å forholde seg til. De legger derfor raskt merke til sterke og svake elever, mens det er en stor gruppe "gjennomsnittselever" de ikke har så god kontroll over.

Unge oppegående lærere med god erfaring har ofte bedre oversikt over hva elevene står for enn det elevene tror. Ikke prøv å lur deg unna, læreren har opplevd dette mange ganger før og kjenner derfor til de fleste "tricksene".