FRILUFTSLIV

Det er vanskelig å få til noe meningsfullt i friluftsliv på 1 1/2 time. Friluftsliv kan drives på mange ulike måter både på barmark, på snø og is og i vannmiljø.

En løsning er å bruke prosjektarbeid for å gjennomføre friluftsliv. Planlegging, utføring og evaluering av en tur gir ofte god læringseffekt. De mest aktuelle aktiviteter er fottur, sykkeltur eller kanotur.