HVA VURDERES ?

Målene for opplæringen slik de er fastsatt i den generell delen av læreplanen , i de felles mål for studieretningsfagene og i mål for enkeltfag i denne læreplanen, danner utgangspunktet for vurderingen.

Det er elevens helhetlige kompetanse som skal vurderes , slik den er beskrevet i opplæringens mål

Vurderinge av elevene skal vise i hvilken grad de har nådd målene i læreplanen

LITTERATURLISTE
Læreplan for videregående utdanning Kroppsøving
Felles allment fag for alle studieretninger
KUF 1994