HVORDAN VURDERES DET ?

Karakteren i kroppsøving er tredelt der punktene skal vektlegges likt:

1 Kunnskaper og evne til praktisk anvendelse av denne kunnskapen

2 Ferdigheter

3 Innsatsvlje og samarbeidsevne

LITTERATURLISTE
Læreplan for videregående utdanning Kroppsøving
Felles allment fag for alle studieretninger
KUF 1994