TURN

Turn er desverre generelt sett ikke blant de mest populære aktivitetene. Aktiviteter blir bestemt ut fra lærerens ambisjonsnivå og elevenes forutsetninger. Prøv å tilegne deg grunnleggende ferdigheter: (1+2)

(vaskelighetsgrad for elever uten turnerfaring 1= lett, 2=moderat, 3=vanskelig)

MATTE

- rulle forover/bakover (1)

- hodestående (2)

- håndstående (2)

- hjulslagning (2)

- nakkesprett (2)

- stift (2)

- hodestift (3)

- araber (2)

BUKK

- ridehopp (1)

- mellomhopp (2)

- overslag (3)

Ringer, skranke, svingstang og bom er som regel ikke aktuelt pga. manglende utstyr,for stor vanskelighetsgrad og for lite effektivitet i timene.

TRAMPETT

- strekkhopp (1)

- rotasjon om lengdeaksen (1)

- pikering (1)

- kroppering (1)

- salto (1)

- strak salto (3)

- baklengs salto(3)

MINIPROSJEKT

Turn egner seg godt som miniprosjekt der elevene velger en eller flere øvelser, eller setter sammen ulike øvelser til et selvvalgt program.