KM VINNERE MENN 1920-1998 ALFABETISK INDEKS

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z Ø Å								
	
Abrahamsen	A. 		Stokke		4,11,8	1955	1500 	
Abrahamsen	Jan 		TT		13,25	1955	TRESTEG	
Abrahamsen	Magnar 		Stokke			1954	TERR.K	
Abrahamsen	Magnar 		Stokke			1958	TERR.K	
Abrahamsen	Magnar 		Stokke		16,27,0	1959	5000	
Algedal		Stein A. 	STIF		23,1	1972	200	
Algedal		Stein A. 	STIF		6,74	1972	LENGDE	
Algedal		Stein A. 	STIF		11,6	1973	100	
Algedal		Stein A. 	STIF		22,4	1973	200	
Algedal		Stein A. 	STIF		48,5	1973	400	
Algedal		Stein A. 	STIF		11,6	1974	100	
Algedal		Stein A. 	STIF		6,73	1974	LENGDE	
Algedal		Stein A. 	STIF		11,6	1976	100	
Algedal		Stein A. 	STIF		23,3	1976	200	
Algedal		Stein A. 	STIF		49,3	1976	400	
Algedal		Stein A. 	STIF		11,6	1977	100	
Algedal		Stein A. 	STIF		22,6	1977	200	
Algedal		Stein A. 	STIF		50,3	1977	400	
Algedal		Stein A. 	STIF		11,6	1978	100	
Algedal		Stein A. 	STIF		51,1	1978	400	
Andersen	Arnt 		Falk		11,9	1923	100	
Andersen	Arnt 		Falk		6,06	1923	LENGDE	
Andersen	Bjarne 		Hedrum		16,18,2	1957	5000	
Andersen	Finn 		STIF		4,16,1	1936	1500	
Andersen 	G. 		Runar			1953	TERR.K	
Andersen	G. 		Hedrum			1955	TERR.L	
Andersen 	G. 		Runar			1956	SKOGSL.	
Andersen	G. 		Hedrum			1957	TERR.L	
Andersen	G. 		Hedrum			1959	TERR.L	
Andersen	Gunnar 		Runar		15,50,8	1951	5000	
Andersen	Gunnar 		Runar		15,50,8	1954	5000	
Andersen	Gunnar 		Hedrum		15,11,0	1956	5000	
Andersen	Jan		Flint		36,15,15 1998	10000 
Andersen	Knut 		TT		6,25	1927	LENGDE	
Andersen	M. 		Hedrum		4,01,8	1956	1500	
Andersen	Odd 		Sandar			1958	TERR.L	
Andersen	Per S. 		TK		58,3	1964	400HK	
Andersen	Ragnar 		STIF		11,3	1940	100	
Andersen	Ragnar 		STIF		23,6	1940	200	
Andersen	Roy 		TK		16,01,4	1978	5000	
Andersen	Roy 		TK		31,17,2	1978	10000	
Andersen	oy 		TK		1,27,20	1978	25K	
Andersen	Roy 		TK		15,14,8	1979	5000	
Andersen	Roy 		TK		30,50,9	1979	10000	
Andersen	Roy 		TK			1979	SKOGSL.	
Andersen	Roy 		TK		15,00,6	1980	5000	
Andersen	Roy 		TK		1,09,25	1981	25K	
Andersen	Roy 		TFIK		29,52,7	1982	10000	
Andersen	Roy 		TFIK		4,02,54	1983	1500	
Andersen	Roy 		TFIK		14,30,711983	5000	
Andersen	Roy 		TFIK		29,12,2	1987	10000	
Andersen	Roy 		TFIK		1,09,25	1987	½ MAR.	
Andersen	Roy 		TFIK			1988	TERR.K	
Andersen	Sverre 		LT		35,76	1947	DISKOS	
Andreassen	R. 		Horten		2,96	1925	LUT	
Andreassen	R. 		Horten		2,88	1926	LUT	
Andreassen	Svein 		TK		52,8	1967	400	
Anmarkrud	Håkon 		Runar		2,00,1	1980	800	
Aukland		Anders 		TFIK		4,06,48	1989	1500	
Aukland		Anders 		TFIK		2,00,27	1990	800	
Aukland		Anders 		TFIK		4,03,41	1990	1500	
Aukland		Anders 		TFIK		1,57,28	1991	800	
Aukland		Anders 		TFIK		3,56,39	1991	1500	
Aukland		Jørgen 		TFIK		4,13,1	1996	1500	
Aukland		Jørgen 		TFIK		4,06,43	1997	1500	
Ausland		Knut 		Fram		3,20	1966	STAV
	
Bakken		Marius 		Runar		4,15,3	1995	1500	
Bakken		Thorodd 	Botne		15,41,41 1992	5000	
Barth		Øystein 	Sandar		4,13,0	1947	1500	
Barth		Øystein 	Sandar		4,06,2	1948	1500	
Barth		Øystein 	Sandar		4,07,2	1949	1500	
Basberg		Leif 		TT		11,1	1955	100	
Benserud	Stig 		Horten		13,20	1985	TRESTEG	
Benserud	Stig 		Horten		13,52	1987	TRESTEG	
Benserud	Stig 		Horten		5,81	1998	LENGDE
Berg		Svein 		Hvittingfoss	2421	1961	5 KAMP	
Berg		Svein 		Hvittingfoss	51,3	1962	400	
Berg		Svein 		Hvittingfoss	51,1	1964	400	
Berg		Svein 		Hvittingfoss	4873	1965	10 KAMP	
Bergan		Kåre 		Runar		1,73	1960	HØYDE	
Bergene		Ragnar 		LT		57,87	1962	SPYD	
Bergene		Ragnar 		LT		62,13	1963	SPYD	
Bergene		Ragnar 		LT		65,94	1964	SPYD	
Bergene		Ragnar 		LT		61,34	1965	SPYD	
Bergene		Ragnar 		LT		60,50	1967	SPYD	
Berger		Knut E. 	Svelvik		1,17,27	1989	½ MAR.	
Bergh		Jan Tore 	TFIK		13,57	1990	TRESTEG	
Bergh		Odd 		TT		3,06	1979	LUT	
Bergh		Odd 		TT		13,44	1981	TRESTEG	
Berntsen	Sigurd 		TK		16,9	1960	110HK	
Bjønnes		Finn 		LT		2,02,3	1939	800	
Bjønnes		Olaf 		TT		3,11	1969	LUT	
Bjønnes		Olaf 		TT		3,05	1970	LUT	
Bjørgum		Øystein 	STIF		12,45	1991	TRESTEG	
Bjørgum		Øystein 	STIF		12,78	1992	TRESTEG	
Bjørnsen	Finn 		TK		11,4	1947	100	
Bjørvik		Bertel 		STIF		48,47	1939	SPYD	
Bjørvik		Bertel 		STIF		52,83	1940	SPYD	
Bjørvik		Bertel 		STIF		54,52	1946	SPYD	
Bjørvik		Bertel 		STIF		2827	1946	5 KAMP	
Bjørvik		Bertil 		STIF		6,49	1936	LENGDE	
Borre						47,4	1960	4x100M	
Borre						3,44,2	1960	4x400M	
Borre						17,55,0	1962	4x1500M	
Borre						3,39,4	1963	4x400M	
Bottolfs	Thure 		STIF		9,36,2	1970	3000H	
Bottolfs	Thure 		STIF		9,29,8	1971	3000H	
Bottolfs	Thure 		STIF		11,22,6	1973	3000H+1r	
Bredal		Lars 		Runar		6,49	1976	LENGDE	
Bredal		Lars 		Runar		2818	1976	5 KAMP	
Bredal		Lars 		Runar		6040	1976	10 KAMP	
Bredal		Lars 		Runar		6,49	1978	LENGDE	
Bru		Hans 		Tjølling	4,15,2	1930	1500	
Bru		Hans 		Tjølling	3,00	1930	STAV	
Bru		Hans 		Tjølling	4,19,2	1931	1500	
Bru		Hans 		Tjølling	4,13,1	1933	1500	
Bru		Hans 		Tjølling	2,05,4	1934	800	
Bru		Leif 		Tjølling	2,17,6	1921	800	
Bru		Leif 		Tjølling	4,34,2	1921	1500	
Bru		Leif 		Tjølling		1921	TERR.	
Bru		Leif 		Tjølling	2,09,6	1922	800	
Bru		Leif 		Tjølling	4,35,5	1922	1500	
Bru		Leif 		Tjølling	17,55,3	1922	5000	
Bru		Leif 		Tjølling	3,10	1922	STAV	
Bru		Leif 		Tjølling		1922	TERR.	
Bru		Leif 		Tjølling	2,12,1	1923	800	
Bru		Leif 		Tjølling	4,31,0	1923	1500	
Bru		Leif 		Tjølling	18,02,5	1923	5000	
Bru		Leif 		Tjølling	37,33	1923	10000	
Bru		Leif 		Tjølling		1923	TERR.	
Bru		Leif 		Tjølling		1923	TERR.	
Bru		Leif 		Tjølling	2,11,7	1924	800	
Bru		Leif 		Tjølling	4,29,6	1924	1500	
Bru		Leif 		Tjølling	17,46,4	1924	5000	
Bru		Leif 		Tjølling	3,10	1924	STAV	
Bru		Leif 		Tjølling	36,22,4	1925	10000	
Bru		Leif 		Tjølling	3,05	1925	STAV	
Bru		Leif 		Tjølling		1925	TERR.	
Bru		Leif 		Tjølling		1926	TERR.	
Bru		Leif 		Tjølling	2,96	1928	STAV	
Brunlanes					47,0	1971	4x100M	
Brunlanes					3,38,0	1971	4x400M	
Brunlanes					46,8	1973	4x100M	
Brunlanes					16,28,0	1973	4x1500M	
Brunlanes					46,1	1974	4x100M	
Brunlanes					3,37,3	1974	4x400M	
Brunlanes					16,13,0	1974	4x1500M	
Brunlanes					16,50,0	1975	4x1500M	
Brunlanes					48,0	1976	4x100M	
Brunlanes					16,45,6	1976	4x1500M	
Brunlanes					17,21,4	1977	4x1500M	
Brunsell	Jan 		TT		13,07	1963	KULE	
Brunsell	Jan 		TT		39,63	1963	DISKOS	
Brunsell	Jan 		TT		14,34	1964	KULE	
Brunsell	Jan 		TT		38,94	1964	SLEGGE	
Brunsell	Jan 		TT		2,91	1965	LUT	
Brunsell	Jan 		TT		1,53	1965	HUT	
Brunsell	Jan 		TT		13,77	1966	KULE	
Brunsell	Jan 		TT		13,39	1968	KULE	
Brunsell	Jan 		TT		13,96	1973	KULE	
Brunsell	Jan 		TT		43,18	1974	DISKOS	
Brunsell	Jan 		TT		49,54	1974	SLEGGE	
Brunsell	Jan 		TT		49,20	1975	SLEGGE	
Brunsell	Jan 		TT		49,06	1976	SLEGGE	
Brunsell	Jan 		TT		50,70	1977	SLEGGE	
Brunsell	Jan 		TT		49,16	1978	SLEGGE	
Brunsell	Jan 		TT		46,04	1979	SLEGGE	
Brusell		Morten 		Runar		60,3	1974	400HK	
Bruun		Dag 		TFIK		67,88	1984	SPYD	
Bruun		Dag 		TFIK		60,54	1985	SPYD	
Bruun		Dag 		TFIK		59,32	1986	SPYD	
Bruun		Dag 		TFIK		55,44	1993	SPYD	
Bruun		Geir 		TK		64,60	1972	SPYD	
Bruun		Geir 		TK		62,68	1974	SPYD	
Bruun		Geir		TK		60,38	1977	SPYD	
Bruun		Geir		TK		57,56	1979	SPYD	
Bruun		Geir		TK		61,98	1981	SPYD	
Bruun		Tor Erling 	TFIK		13,16	1996	KULE	
Bruun		Tor Erling 	TFIK		3,186	1999	LUT
Buch		Terje 		TFIK		44,58	1985	DISKOS	
Buch		Terje 		TFIK		45,04	1988	DISKOS	
Bugge		Bj. 		Tjølling	17,33,0	1936	5000	
Bugge		Bj. 		Tjølling	16,54,0	1937	5000	
Bugge		Nils R. 	TT		4,17,6	1928	1500	
Bugge		Nils R. 	TT		4,21,0	1929	1500	
Bugge		Nils R. 	TT		4,22,0	1932	1500	
Bugge		Nils Ronald 	TT		2,03,5	1932	800	
Bye		Arne 		Skoppum		3,16	1980	LUT	
Børresen	Kjell 		STIF		23,7	1949	200	
Børresen	Kjell 		STIF		11,5	1950	100	
Børresen	Kjell 		STIF		23,4	1950	200	
Børresen	Kjell 		STIF		51,0	1950	400	
Børresen	Kjell 		STIF		3,14	1951	LUT	
Børresen	Kjell 		STIF		11,6	1952	100	
Børresen	Kjell 		STIF		51,9	1952	400	
Børresen	Kjell 		STIF			1952	10 KAMP	
Børresen	Kjell 		STIF		22,7	1953	200	
Børresen	Kjell 		STIF		49,6	1953	400	
Børresen	Kjell 		STIF		3,23	1953	LUT	
Børresen	Kjell 		STIF		50,4	1954	400	
Børresen	Kjell 		STIF		4741	1954	10 KAMP	
Børresen	Kjell 		STIF		57,8	1955	400HK	
Børresen	Kjell 		STIF		4492	1955	10 KAMP	
Børresen	Kjell 		STIF		2485	1957	5 KAMP	
Børresen	Kjell 		STIF		16,4	1959	110HK	
Børresen	Kjell 		STIF		58,6	1959	400HK	
Børresen	Kjell 		STIF		3,27	1959	LUT	
Børresen	Kjell 		STIF		4768	1959	10 KAMP	
Børresen	Kjell 		STIF		3,19	1960	LUT	
Børresen	Kjell 		STIF		1,54	1960	HUT	
Børresen	Kjell 		STIF		3,26	1961	LUT	
Børresen	Kjell 		STIF		3,23	1962	LUT	
Børresen	Kjell 		STIF		1,57	1962	HUT	
Børresen	Kjell 		STIF		3,24	1964	LUT	
Børresen	Kjell 		STIF		3,08	1966	LUT	
Børresen	Kjell 		STIF		3,16	1967	LUT
	
Castberg	Kåre 		TK		16,4	1961	110HK	
Castberg	Kåre 		TK		60,2	1961	400HK	
Christensen	Per 		Fram		16,1	1965	110HK	
Christensen	Per 		Fram		16,5	1966	110HK	
Christensen	Per 		Fram		17,0	1967	110HK	
Christiansen	Bjørn		TT		12,95	1931	KULE	
Christiansen	Bjørn		TT		3021	1931	5 KAMP	
Christiansen	Bjørn		TT		12,99	1932	KULE	
Christiansen	Bjørn		TT		37,83	1932	DISKOS	
Christiansen	Bjørn		TT		54,66	1932	SPYD	
Christiansen	Bjørn		TT		3410	1932	5 KAMP	
Christiansen	Bjørn		TT		13,35	1933	KULE	
Christiansen	Bjørn		TT		3540	1933	5 KAMP	
Christiansen	Bjørn		TT		13,31	1934	KULE	
Christiansen	Bjørn		TT		13,06	1935	KULE	
Christiansen	Bjørn		TT		53,30	1935	SPYD	
Christiansen	Bjørn		TT		51,15	1936	SPYD	
Christiansen	Bjørn		TT		13,36	1937	KULE	
Christiansen	Bjørn		TT		54,28	1937	SPYD	
Christiansen	Bjørn		TT		54,63	1938	SPYD	
Christiansen	Bjørn		TT		12,92	1948	KULE	
Christiansen	Bjørn		TT		52,15	1948	SPYD	
Christiansen	Bjørn		TT		50,20	1952	SPYD	
Christiansen	Per 		Fram		61,4	1967	400HK	
Christophersen	Finn		Horten		1,48	1933	HUT	
Christophersen	Finn 		Horten		38,77	1935	DISKOS	
Christophersen	Finn 		Horten		39,91	1937	DISKOS	
Christophersen	Finn 		Horten		1,80	1938	HØYDE	
Christophersen	Finn 		Horten		38,46	1938	DISKOS	
Christophersen	O.		Horten		1,44	1925	HUT	
Christophersen	O.		Horten		1,41	1927	HUT	
Christophersen	O.		Horten		1,39	1928	HUT
	
Dae		Ragnar 		LT		38,59	1936	DISKOS	
Dahl		Geir 		TFIK		52,70	1996	SPYD	
Dahl		Geir		TFIK		55,70	1997	HØYDE	
Dahl		Geir 		TFIK		1,85	1997	SPYD	
Dahl		H.A. 		Falk		21,5	1921	110HK	
Didriksen	Arild 		TK		44,39	1963	SLEGGE	
Dirdal		Arne 		Fram		1,34,30	1984	25K	
Dirdal		Arne 		Fram			1984	TERR.L	
Dirdal		Arne 		LFIK		15,41,0	1985	5000	
Dolven		Johan 		Tjølling	49,98	1961	SPYD	
Dreng		Fredrik 	Tjølling	2845	1920	5 KAMP	
Dreng		Fredrik 	Tjølling	66,35	1921	DISKOS	
Dreng		Oddvar 		Tjølling	18,22,0	1921	5000	
Dreng		Olav 		Tjølling	37,48	1920	10000	
Dybdahl		Kåre 		TK		59,9	1947	400HK	
Dybdahl		Morten 		TFIK		15,27,65 1991	5000	
Dybdahl		Morten 		TFIK		33,02,43 1991	10000	
Dybdahl		Kåre 		TK		52,0	1940	400	
Dyrdal		Eivind 		Barkåker		1957	SKOGSL.	
Dyrdal		Eivind 		TK			1959	TERR.K	
Dyrdal		Eivind 		TK		60,2	1960	400HK	
Dyrdal		Eivind 		TK		10,05,8	1965	3000H	
Dyrdal		Eivind 		TK		10,18,0	1966	3000H	
Dyring		Teddy 		LT		11,5	1936	100	
Dyring		Teddy 		LT		23,8	1936	200	
Dyring		Tom 		LT			1969	SKOGSL.	
Dyring		Tom 		LT			1970	TERR.L	
Dyring		Tom 		LT			1970	SKOGSL.
	
Eckhoff		Martin 		Stokke		12,67	1927	TRESTEG	
Edvardsen	Arne 		LT		57,53	1920	DISKOS	
Edvardsen	Arne 		LT		75,27	1921	SPYD	
Edvardsen	Arne 		LT		79,27	1922	SPYD	
Edvardsen	Arne 		LT		84,21	1923	SPYD	
Edvardsen	Arne		LT		22,19* 1925	KULE	
Edvardsen	Arne 		LT		62,66  1925	DISKOS	
Edvardsen	Arne		Nanset		22,88* 1926	KULE	
Edvardsen	Arne 		Nanset		68,26  1926	DISKOS	
Edvardsen	Arne		Nanset		12,26	1929	KULE	
Edvardsen	Arne		Nanset		12,90	1930	KULE	
Edvardsen	Øivind 		LT		40,52	1948	DISKOS	
Edvardsen	Øivind 		LT		44,51	1949	DISKOS	
Edvardsen	Øivind 		LT		43,86	1950	DISKOS	
Edvardsen	Øivind 		LT		41,45	1951	DISKOS	
Edvardsen	Øivind 		LT		40,64	1952	DISKOS	
Edvardsen	Øivind 		LT		41,91	1953	DISKOS	
Edvardsen	Øivind 		LT		40,68	1954	DISKOS	
Edvardsen	Øivind 		LT		41,85	1959	DISKOS	
Edvardsen	Øivind 		LT		40,87	1964	DISKOS	
Edvardsen	Øyvind 		LT		12,64	1954	KULE	
Eide		Egil 		LT		13,17	1947	KULE	
Eide		Per E. 		Fram		1,81	1966	HØYDE	
Eide		Per E. 		Fram		1,93	1967	HØYDE	
Eide		Per E. 		Fram		1,90	1968	HØYDE	
Eide		Per E. 		Fram		1,92	1969	HØYDE	
Eide		Per E. 		Fram		63,20	1970	SPYD	
Eide		Per E. 		Fram		1,97	1971	HØYDE	
Eide		Per E. 		Fram		61,64	1971	SPYD	
Eide		Per E. 		Fram		1,95	1973	HØYDE	
Eide		Per E. 		Fram		1,98	1974	HØYDE	
Eide		Per E. 		Fram		2,00	1975	HØYDE	
Eide		Per E. 		Fram		1,98	1976	HØYDE	
Eide		Per E. 		Fram		1,98	1977	HØYDE	
Eide		Per E. 		Fram		1,94	1978	HØYDE	
Eide		Per E. 		Fram		2,01	1979	HØYDE	
Eide		Per E. 		Fram		43,74	1979	DISKOS	
Eide		Per E. 		Fram		1,96	1980	HØYDE	
Eide		Per E. 		Fram		44,46	1981	DISKOS	
Eide		Per E. 		Fram		45,78	1982	DISKOS	
Eide		Per E. 		Fram		1,98	1983	HØYDE	
Eide		Per E. 		Fram		14,08	1984	KULE	
Eide		Per E. 		LFIK		41,36	1986	DISKOS	
Eide		Per E. 		LFIK		1,84	1989	HØYDE	
Eide		Per E. 		LFIK		1,75	1990	HØYDE	
Eide		Per E. 		LFIK		39,84	1990	DISKOS	
Eikeland	Per 		TK		1,50	1969	HUT	
Eikenes		Roar 		LT		3,59,0	1970	1500	
Eikenes		Roar 		LT		4,06,8	1971	1500	
Eikenes		Vidar 		Brunlanes		1973	SKOGSL.	
Eikenes		Vidar 		Brunlanes	32,55,2	1975	10000	
Eikenes		Vidar 		Brunlanes		1976	TERR.L	
Ek		Johan 		STIF		1,74	1955	HØYDE	
Ekstrøm		Øyvind 		TK		23,1	1970	200	
Eriksen		Andreas 	Horten		4,21,8	1935	1500	
Eriksen		Knut 		Horten		6,26	1968	LENGDE	
Eriksen		Ove 		Horten		6,41	1940	LENGDE	
Eriksen		Ove 		TT		39,62	1962	DISKOS	
Eriksen		Terje S. 	TT		16,5	1969	110HK	
Eskedal		Jan 		LT		11,4	1971	100	
Eskedal		Jan 		LT		23,3	1971	200
	
Falch		Ingvald 	Runar		3,18	1978	LUT	
Fevang		Gunnar 		Andebu		17,13,861993	5000	
Fevang		Ragnar		TK		15,58,0	1970	5000	
Fevang		Ragnar 		TK		10,02,2	1972	3000H	
Fevang		Ragnar 		TK		15,58,6	1973	5000	
Fevik		Kjetil 		LT		43,28	1973	DISKOS	
Fevik		Kjetil 		LT		44,82	1975	DISKOS	
Fevik		Kjetil 		LT		46,94	1976	DISKOS	
Fevik		Kjetil 		LT		48,94	1977	DISKOS	
Fevik		Kjetil 		LT		46,52	1978	DISKOS	
Fevik		Kjetil 		LT		46,78	1980	DISKOS	
Fevik		Kjetil 		LT		3,24	1981	LUT	
Fosso		Jan 		Borre		6,68	1986	LENGDE	
Fosso		Jan 		Borre		6,71	1987	LENGDE	
Fram						3,41,6	1967	4x400M	
Fredriksen	Terje 		LFIK		13,54	1985	KULE	
Fredriksen	Terje 		LFIK		13,89	1986	KULE	
Fredriksen	Terje 		LFIK		13,57	1987	KULE	
Fredriksen	Terje 		LFIK		13,79	1990	KULE	
Furuheim	Hellik 		TT		1,85	1965	HØYDE	
Furulund	Ola		Kvelde		39,23,3	1993	10000
	
Garwood		Svein 		TT		11,5	1962	100	
Gjertsen	Knut 		STIF		12,86	1947	TRESTEG	
Gjertsen	Knut 		STIF		1,44	1948	HUT
Gjertsen	Knut 		STIF		6,50	1951	LENGDE	
Gjertsen	Knut 		STIF		1,49 	1951	HUT	
Gjertsen	Knut 		STIF		6,40	1953	LENGDE	
Gjertsen	Knut 		STIF		6,27	1955	LENGDE	
Gleditsch	Bjørn Ole 	Runar		1,57,3	1982	800	
Gleditsch	Bjørn Ole 	Runar		51,1	1986	400	
Gløersen	Gløer 		TFIK			1996	TERR.K	
Gløersen	Gløer 		TFIK		33,27,91 1997	10000	
Gulvik		Odd A. 		LT		16,5	1948	110HK	
Gulvik		Odd A. 		LT		2824	1948	5 KAMP	
Gulvik		Odd A. 		LT		5805	1948	10 KAMP	
Gulvik		Odd A. 		Fram		16,1	1950	110HK	
Gulvik		Odd A. 		Fram		2972	1950	5 KAMP	
Gulvik		Odd A. 		LT		5956	1950	10 KAMP	
Gulvik		Odd A. 		Fram		16,4	1951	110HK	
Gulvik		Odd A. 		Fram		58,4	1951	400HK	
Gulvik		Odd A. 		Fram		2873	1951	5 KAMP	
Gulvik		Odd A. 		Fram		16,1	1952	110HK	
Gulvik		Odd A. 		Fram		58,3	1952	400HK	
Gulvik		Odd A. 		Fram			1952	5 KAMP	
Gulvik		Odd A. 		Fram		16,1	1954	110HK	
Gulvik		Odd A. 		LT		3,06	1947	LUT	
Gulvik		Odd A.		LT		1,44	1947	HUT
Gunnerud	Geir		TT		61,70	1975	SPYD	
Gunnerud	Geir		TT		60,90	1976	SPYD	
Gunnerud	Geir		TT		61,46	1978	SPYD	
Gunnerud	Geir 		TT		2752	1979	5 KAMP	
Gunnerud	Geir		TT		71,88	1980	SPYD	
Gunnerud	Geir 		TT		2974	1980	5 KAMP	
Gunnerud	Geir		TT		74,16	1982	SPYD	
Gunnerud	Geir		TT		72,60	1983	SPYD	
Gunnerud	Ole 		TK		17,10,8	1947	5000	
Guren		Bernt 		Tjølling	38,27	1921	10000	
Gusland		Leif Inge 	Brunlanes	33,11,2	1977	10000	
Guttormsen	Kjell G. 	TFIK		52,22	1987	SPYD	
Guttormsen	Kjell G. 	TFIK		59,84	1989	SPYD	
Guttormsen	Kjell G. 	TFIK		13,20	1991	KULE	
Guttormsen	Kjell G. 	TFIK		61,14	1991	SPYD	
Guttormsen	Kjell G. 	TFIK		62,84	1992	SPYD	
Guttormsen	Kjell G. 	TFIK		3,20	1994	LUT	
Guttormsen	Kjell G. 	TFIK		3,09	1996	LUT	
Guttormsen	Kjell G. 	TFIK		14,68	1995	KULE	
Guttormsen	Kjell G.	TFIK		66,72	1995	SPYD	
	
Hage		Leif 		TK		11,5	1968	100	
Hagen		Gard 		TFIK		1,57,78	1983	800	
Hagen		Gard 		TFIK		1,55,84	1986	800	
Hagen		Ole 		TK		11,3	1972	100	
Hagen		Ole 		TK		23,3	1974	200	
Hagen		Ole 		TK		11,9	1975	100	
Hagen		Ole 		TK		23,8	1975	200	
Hagen		Ole 		TK		11,9	1979	100	
Hagen		Ole 		TK		23,1	1979	200	
Hagen		Stig A. 	TFIK		13,50	1986	TRESTEG	
Hagen		Stig A. 	TFIK		3,12	1993	LUT	
Hagen		Stig A. 	TFIK		1,58	1993	HUT	
Hagen		Stig A. 	TFIK		1,63	1994	HUT	
Hagen		Stig A. 	TFIK		3,07	1995	LUT	
Hagen		Stig A. 	TFIK		1,50	1995	HUT	
Hagen		Stig A. 	TFIK		1,45	1997	HUT	
Hagen		Stig A. 	TFIK		3,11	1997	LUT
Hagen		Thorolt 	STIF		2,85	1987	LUT	
Hagtvedt	Svein 		Hedrum		15,57,0	1952	5000	
Hagtvedt	Svein 		Hedrum		32,50,8	1952	10000	
Hagtvedt	Svein 		Hedrum			1952	TERR.K	
Hagtvedt	Svein 		Hedrum		15,14,0	1953	5000	
Hagtvedt	Svein 		Hedrum		33,40,8	1953	10000	
Hagtvedt	Svein 		Hedrum			1953	SKOGSL.	
Hagtvedt	Svein 		Hedrum			1954	SKOGSL.	
Hagtvedt	Svein 		Hedrum		33,40,8	1955	10000	
Hagtvedt	Svein 		Hedrum			1955	TERR.K	
Hagtvedt	Svein 		Hedrum			1955	SKOGSL.	
Hagtvedt	Svein 		Hedrum			1956	TERR.K	
Hagtvedt	Svein 		Hedrum			1957	TERR.K	
Halvorsen	Birger 		Falk		3,04	1923	STAV	
Halvorsen	Birger 		Falk		19,5	1924	110HK	
Halvorsen	Birger 		Falk		13,24	1924	TRESTEG	
Halvorsen	Birger 		Horten		12,89	1925	TRESTEG	
Halvorsen	Birger 		Horten		1,78	1925	HØYDE	
Halvorsen	Birger 		Horten		12,70	1926	TRESTEG	
Halvorsen	Birger 		Horten		1,70	1926	HØYDE	
Halvorsen	Birger 		Horten		1,715	1927	HØYDE	
Halvorsen	Birger 		Horten		1,725	1928	HØYDE	
Halvorsen	Birger 		Horten		18,1	1929	110HK	
Halvorsen	Birger 		Horten		13,31	1929	TRESTEG	
Halvorsen	Birger 		Horten		1,76	1929	HØYDE	
Halvorsen	Birger 		Horten		17,9	1930	110HK	
Halvorsen	Birger 		Horten		13,25	1930	TRESTEG	
Halvorsen	Birger 		Horten		1,66	1930	HØYDE	
Halvorsen	Birger 		Horten		16,9	1931	110HK	
Halvorsen	Birger 		Horten		13,60	1931	TRESTEG	
Halvorsen	Birger 		Horten		1,89	1931	HØYDE	
Halvorsen	Birger 		Horten		1,88	1932	HØYDE	
Halvorsen	Birger 		Horten		1,87	1933	HØYDE	
Halvorsen	Birger 		Horten		1,85	1936	HØYDE	
Halvorsen	Espen 		TFIK		53,30	1996	SLEGGE	
Halvorsen	Espen 		TFIK		55,68	1997	SLEGGE	
Halvorsen	Harald 		TT		6,53	1931	LENGDE	
Halvorsen	Harald 		Fram		1,55	1966	HUT	
Hammarsnes	Rolf 		Tjølling	1,60	1968	HUT	
Hammarsnes	Rolf 		Tjølling	1,60	1971	HUT	
Hammarsnes	Rolf 		Tjølling	1,63	1972	HUT	
Hammersnes	Rolf 		Tjølling	3,18	1972	LUT	
Hammersnes	Rolf 		Tjølling	2,89	1991	LUT	
Hammersnes	Rolf 		Tjølling	2,84	1992	LUT	
Hansen		Arne 		Stokke		34,32,4	1950	10000	
Hansen		Arvid 		Brunlanes	4,05,6	1978	1500	
Hansen		Arvid 		Brunlanes	3,58,9	1979	1500	
Hansen		Arvid 		Brunlanes	4,01,5	1982	1500	
Hansen		Arvid 		LT		14,25,5	1982	5000	
Hansen		Arvid 		LT		30,06,5	1983	10000	
Hansen		Charles 	Horten		36,78	1930	DISKOS	
Hansen		Frode 		Horten		51,5	1958	400	
Hansen		Frode 		Horten		4,17,3	1958	1500	
Hansen		Frode 		Horten		22,9	1959	200	
Hansen		Frode 		Horten		4,15,0	1959	1500	
Hansen		Frode 		Horten		51,1	1960	400	
Hansen		Frode 		Horten		1,59,9	1960	800	
Hansen		Gunnar 		TT		1,40	1963	HUT	
Hansen		H. 		Tjølling		1949	TERR.K	
Hansen		H. 		Tjølling		1950	TERR.K	
Hansen		H. 		Tjølling		1951	TERR.K	
Hansen		Hans 		Horten		11,9	1927	100	
Hansen		Hans 		Horten		11,6	1928	100	
Hansen		Hans 		Horten		24,2	1928	200	
Hansen		Hans 		Horten		6,52	1928	LENGDE	
Hansen		Hans 		Tjølling	34,53,8	1948	10000	
Hansen		Henrik 		TK		32,08,0	1946	10000	
Hansen		Henrik 		Nøtterøy	16,30,0	1948	5000	
Hansen		Ivar 		STIF		16,03,4	1955	5000	
Hansen		Jan A. 		Fram		3,19	1975	LUT	
Hansen		Jørgen		LT		21,41*	1922	KULE	
Hansen		Klaus		Flint		1,70	1999	HUT 
Hansen		Kåre 		TT		17,02,4	1958	5000	
Hansen		Odd 		Sandar		36,54,2	1957	10000	
Hansen		Odd 		Sandar		35,41,4	1959	10000	
Hansen		Odd 		Sandar			1959	SKOGSL.	
Hansen		Odd 		Sandar			1960	TERR.L	
Hansen		R. Dahl 	Horten		2,97	1927	LUT	
Hansen		Richard S. 	Runar		22,5	1984	200	
Hansen		Richard S. 	Runar		11,0	1985	100	
Hansen		Richard S. 	Runar		22,3	1985	200	
Hansen		Richard S. 	Runar		22,7	1986	200	
Hansen		Sev. 		Fevang 			1947	TERR.L	
Hansen		Sev. 		Fevang 			1948	TERR.L	
Hansen		Svein 		Horten		11,6	1961	100	
Hansen		Svein G. 	TT		11,6	1951	100	
Hansen		Svein G. 	TT		24,2	1952	200	
Hansen		Thomas 		Horten		53,18	1949	SPYD	
Hansen		Willy 		TK		11,6	1938	100	
Hansen		Willy 		TK		6,59	1938	LENGDE	
Hanssen		G. 		TT		11,1	1953	100	
Hantveit	Egil 		Horten		3,27	1971	LUT	
Hassum		Thorbjørn 	Flint		3,75	1960	STAV	
Hassum		Thorbjørn 	Flint		12,28	1960	KULE	
Hassum		Thorbjørn 	TK		16,2	1964	110HK	
Hassum		Thorbjørn 	TK		5802	1964	10 KAMP	
Hassum		Thorbjørn 	TK		3,86	1965	STAV	
Hassum		Thorbjørn 	TK		2766	1965	5 KAMP	
Hassum		Thorbjørn 	TK		3,50	1967	STAV	
Hassum		Thorbjørn 	TK		3,85	1968	STAV	
Hassum		Thorbjørn 	TK		3,80	1969	STAV	
Hassum		Thorbjørn 	TK		3,89	1970	STAV	
Hassum		Thorbjørn 	TK		3,60	1975	STAV	
Hassum		Thorbjørn 	TK		3,65	1977	STAV	
Haugen		Svein 		STIF		15,22,8	1971	5000	
Haugen		Svein 		STIF		15,13,8	1977	5000	
Haugene		Arild 		LT		4,00,0	1980	1500	
Haugene		Arild 		LT		10,02,0	1980	3000H	
Haugerud	Henning 	TFIK		2,04,4	1993	800	
Haugerud	Henning 	TFIK		4,17,1	1993	1500	
Havnås 		Håkon 		STIF		54,0	1934	400	
Havnås		Håkon 		TFIK		63,12	1994	400HK	
Havnås		Håkon 		TFIK		6111	1994	10 KAMP	
Havstein	Kent 		TFIK		6,50	1993	LENGDE	
Hedrum						17,26,4	1955	4x1500M	
Hellem		Eilif 		TT		1,58,3	1967	800	
Hellem		Eilif 		TT		51,9	1968	400	
Hellem		Eilif 		TT		1,57,6	1968	800	
Hellenes	Håkon 		LT		17,3	1976	110HK	
Hellenes	Håkon 		LT		58,2	1977	400HK	
Hellenes	Håkon 		LT		3,60	1978	STAV	
Helmers		Walter 		STIF		3,09	1948	LUT	
Helmers		Walter 		STIF		18,1	1949	110HK	
Helmers		Walter 		STIF		3,18	1949	LUT	
Helmers		Walter 		STIF		1,50	1949	HUT	
Helmers		Walter 		STIF		1,475	1950	HUT	
Helmers		Walter 		STIF		3,00	1952	STAV	
Helmers		Walter 		STIF		3,21	1952	LUT	
Helmers		Walter 		STIF		1,53	1952	HUT	
Helmers		Walter 		STIF		1,52	1953	HUT	
Helmers		Walter 		STIF		1,52	1954	HUT	
Helmers		Walter 		STIF		1,53	1955	HUT	
Helmers		Walter 		STIF		1,55	1957	HUT	
Hem		Arnfinn 	LFIK		51,6	1988	400	
Hem		Audun 		TK		11,3	1965	100	
Hem		Audun 		TK		23,0	1965	200	
Hem		Olav 		Tjølling	2,02,6	1947	800	
Hem		Olav 		Tjølling	1,58,7	1948	800	
Heming		Ivar 		TT		3,20	1953	STAV	
Henden		Jon 		Brunlanes	3,03,45	1978	MARATON	
Henden		Jon 		Brunlanes	3,04,54	1979	MARATON	
Henriksen	Alf 		TK		63,4	1946	400HK	
Henriksen	Ole Petter 	Fram		58,48	1983	400HK	
Henriksen	Ragnar 		TT		12,5	1920	100	
Henriksen	Ragnar 		TT		24,5	1924	200	
Hernæs		Brunjulf 	TK		23,0	1948	200	
Hernæs		Brynjulf 	TK		11,1	1948	100	
Hernæs		Brynjulf 	TK		11,2	1949	100	
Hetty		Fredrik 	Fram		11,8	1925	100	
Hetty		Fredrik 	Fram		6,22	1925	LENGDE	
Hetty		Fredrik 	Fram		6,38	1926	LENGDE	
Hetty 		Tore 		LT		6,68	1977	LENGDE	
Hjemly		Håkon Helge 	TFIK		1,12,52	1996	½ MAR.	
Hjemly		Håkon Helge 	TFIK		15,30,541997	5000	
Hjemly		Håkon Helge 	TFIK		1,09,47	1997	½ MAR.	
Hjemly		Håkon Helge 	TFIK			1997	TERR.K	
Hjemly		Håkon Helge 	TFIK		4,15,46 1998	1500
Hjemly		Håkon Helge 	TFIK			1999	TERR.K
Hobæk		Rolf 		LT		4,16,0	1934	1500	
Hoff		Arve 		TK		59,5	1956	400HK	
Hoff		Arve 		TK		13,16	1956	TRESTEG	
Hoff		Bjarne		TT		12,34	1920	TRESTEG	
Hoff		Bjarne		TT		1,555	1920	HØYDE	
Holhjem		Jan B. 		Brunlanes	23,2	1961	200	
Holhjem		Jan B. 		Brunlanes	6,43	1961	LENGDE	
Holhjem		Jan B. 		Brunlanes	13,00	1961	TRESTEG	
Holhjem		Jan B. 		Brunlanes	11,0	1963	100	
Holhjem		Jan B.		Brunlanes	22,9	1963	200	
Holhjem		Jan B. 		Brunlanes	50,3	1963	400	
Holm		Kjell 		TK		1,53	1964	HUT	
Holt		Anders K. 	Hedrum			1994	TERR.K	
Holt		Jan 		LT			1969	TERR.L	
Holt		Tor Gunnar 	LT		56,4	1972	400HK
Holt		Tor Gunnar 	LT		57,2	1979	400HK	
Holt		Tor Gunnar	LT		16,7	1980	110HK
Holth		Jan 		LT		4,01,2	1969	1500	
Horten						46,5	1931	4x100M	
Hotvedt		Arne 		TK		51,25	1954	SPYD	
Hotvedt		Arne 		TK		49,25	1955	SPYD	
Hotvedt		Arne 		TK		53,91	1957	SPYD	
Hovden		Thomas 		STIF		17,30,93 1994	5000	
Hovland		Espen 		TFIK		5,37	1996	LENGDE	
Hovland		Espen 		TFIK		12,22	1996	TRESTEG	
Huseby		Øivind 		STIF		6,09	1937	LENGDE	
Huseby		Øyvind 		STIF		13,25	1934	TRESTEG	
Hvittingfoss					3,33,5	1966	4x400M	
Hytten		Even 		TFIK		15,98	1991	110HK	
Hytten		Even 		TFIK		43,00	1991	DISKOS	
Hytten		Even 		TFIK		13,86	1992	KULE	
Hytten		Even 		TFIK		45,28	1992	DISKOS	
Hytten		Even 		TFIK		13,65	1993	KULE	
Hytten		Even 		TFIK		44,28	1993	DISKOS	
Hytten		Even 		TFIK		6,71	1994	LENGDE	
Hytten		Iver 		TFIK		3,50	1987	STAV	
Hytten		Iver 		TFIK		42,86	1987	DISKOS	
Hytten		Iver 		TFIK		6333	1987	10 KAMP	
Hytten		Iver 		TFIK		4,15	1988	STAV	
Hytten		Iver 		TFIK		61,12	1988	SPYD	
Hytten		Iver 		TFIK		3,80	1989	STAV	
Hytten		Iver 		TFIK		41,16	1989	DISKOS	
Hytten		Iver 		TFIK		61,12	1990	SPYD	
Hytten		Iver 		TFIK		60,62	1994	SPYD	
Hytten		Per 		Flint 		1,76	1957	HØYDE	
Hytten		Per 		TK		3,80	1961	STAV	
Hytten		Per 		TK		1,86	1962	HØYDE	
Hytten		Per 		TK		3,80	1962	STAV	
Hytten		Per 		TK		1,79	1963	HØYDE	
Hytten		Per 		TK		1,81	1964	HØYDE	
Hytten		Per 		TK		3,91	1964	STAV	
Hytten		Svein 		Flint		1,74	1956	HØYDE	
Hytten		Svein 		Flint		54,78	1958	SPYD	
Hytten		Svein 		Flint		1,80	1959	HØYDE	
Hytten		Svein 		Flint		12,86	1959	KULE	
Hytten		Svein 		Flint		52,47	1959	SPYD	
Hytten		Svein 		TK		5956	1967	10 KAMP	
Hytten		Svein 		TK		41,24	1968	DISKOS	
Hytten		Svein 		TK		55,84	1968	SPYD	
Hytten		Svein 		TK		6354	1968	10 KAMP	
Hytten		Svein 		TK		59,80	1969	SPYD	
Hytten		Svein 		TK		2851	1969	5 KAMP	
Hytten		Svein 		TK		5961	1969	10 KAMP	
Hytten		Svein 		TK		16,4	1970	110HK	
Hytten		Svein		TK		3,60	1971	STAV	
Hytten		Svein 		TK		16,8	1974	110HK	
Hytten 		Svein 		TK		3,40	1976	STAV	
Hytten		Svein 		TK		3,50	1980	STAV	
Håkenstad	Atle 		Horten		70,74	1991	400HK	
Håkestad	G. 		Tjølling	37,06	1940	DISKOS
	
Iversen		Per Uno 	TK		6,51	1969	LENGDE	
Iversen		Per Uno 	Teie		16,8	1985	110HK	
Iversen		Per Uno 	Teie		63,6	1985	400HK	
	
Jacobsen	Espen Hem 	Runar		42,48	1996	DISKOS	
Jacobsen	H. Bing 	LT		2,865	1929	LUT	
Jacobsen	H. Bing 	TT		1,42	1929	HUT	
Jacobsen	H. Bing 	LT		2,97	1930	LUT	
Jacobsen	H. Bing 	TT		1,44	1930	HUT	
Jacobsen 	H. Bing 	LT		2,94	1933	LUT	
Jacobsen	Hans 		LT		1,48	1958	HUT	
Jacobsen	K. 		TT		3,18	1950	LUT	
Jacobsen	Kjell 		Brunlanes	53,0	1961	400	
Jacobsen	Rune 		TFIK		11,48	1991	100	
Janshaug	Gunnar 		Høyjord		5292	1979	10 KAMP	
Jensen		Dag 		Brunlanes	1,53,9	1984	800	
Jensen		Dag 		LFIK		1,55,11	1987	800	
Jensen		Hans Borch 	LT		11,7	1937	100	
Jensen		Hans Borch 	LT		37,55	1938	SLEGGE	
Jensen		Hans Borch 	LT		37,53	1939	SLEGGE	
Jensen		Hans Borch 	LT		38,02	1946	SLEGGE	
Jensen		Hans Borch 	LT		46,12	1949	SLEGGE	
Jensen		Hans Borch 	LT		44,74	1950	SLEGGE	
Jensen		Hans Borch 	LT		44,44	1951	SLEGGE	
Jensen		Hans Borch 	LT		41,66	1952	SLEGGE	
Jensen		Hans Borch 	LT		40,18	1956	SLEGGE	
Jensen		Ingar 		STIF		11,2	1932	100	
Jensen		Ingar 		STIF		6,66	1932	LENGDE	
Jensen		Ingar 		STIF		11,5	1933	100	
Jensen		Ingar 		STIF		6,54	1933	LENGDE	
Jensen		Ingar 		STIF		11,2	1934	100	
Jensen		Ingar 		STIF		24,3	1934	200	
Jensen		Ingar 		STIF		6,52	1934	LENGDE	
Jensen		Ingar 		STIF		17,8	1935	110HK	
Jensen		Ingar 		STIF		6,37	1935	LENGDE	
Jensen		Per 		TK		52,35	1960	SPYD	
Jensen		Tom 		Horten		6,38	1954	LENGDE	
Johannesen	Bernt 		TK		11,3	1960	100	
Johannesen	Bernt 		TK		12,0	1967	100	
Johannessen	Bernt 		TK		6,65	1957	LENGDE	
Johannessen	Bernt 		TK		6,59	1958	LENGDE	
Johannessen	Bernt 		TK		23,3	1960	200	
Johannessen	Bernt 		TK		6,83	1960	LENGDE	
Johannessen	Bernt 		TK		6,71	1962	LENGDE	
Johannessen	Bernt 		TK		6,79	1963	LENGDE	
Johannessen	Bernt 		TK		6,62	1964	LENGDE	
Johannessen	Bernt 		TK		6,56	1965	LENGDE	
Johansen	Dag 		STIF		15,48	1970	KULE	
Johansen	Dag 		STIF		14,74	1974	KULE	
Johansen	Dag 		STIF		15,53	1978	KULE	
Johansen	Dag 		STIF		14,73	1979	KULE	
Johansen	Dag 		STIF		14,97	1980	KULE	
Johansen	Dag 		STIF		14,44	1982	KULE	
Johansen	Ivar 		STIF		52,5	1935	400	
Johansen	Karl N. 	Runar		13,34	1958	TRESTEG	
Johansen	Karl N. 	Runar		12,82	1959	TRESTEG	
Johansen	Kjell 		TK		2,00,6	1949	800	
Johansen	Kjell 		TK		1,58,0	1950	800	
Johansen	Kjell 		TK		2,00,9	1951	800	
Johansen	Kjell 		TK		4,07,8	1951	1500	
Johansen	Kjell 		TK		2,05,2	1952	800	
Johansen	Kjell 		TK		4,11,1	1952	1500	
Johansen	Kjell 		TK		1,59,5	1953	800	
Johansen	Kjell 		TK		4,02,2	1953	1500	
Johansen	Kjell 		TK		2,00,5	1954	800	
Johansen	Kjell 		TK		4,07,2	1954	1500	
Johansen	Truls Erik 	LT		3,07	1973	LUT	
Johnsen		Trygve Rye 	TK			1927	TERR.	
Johnsen		Trygve Rye 	TK			1928	TERR.	
Johnsen		Trygve Rye 	TK			1934	TERR.	
Johnsen		Trygve Rye 	TK		16,45,2	1926	5000	
Johnsen		Trygve Rye 	TK		16,32,8	1927	5000	
Johnsen		Trygve Rye 	TK		16,27,2	1928	5000	
Johnsen		Trygve Rye 	TK		16,40,0	1929	5000	
Johnsen		Trygve Rye 	TK		16,40,2	1930	5000	
Johnsen		Trygve Rye 	TK		16,40,5	1931	5000	
Johnson		Trygve Rye 	TK		35,50	1924	10000	
Johnson		Trygve Rye 	TK		34,50,6	1926	10000	
Johnson		Trygve Rye 	TK		34,45,3	1927	10000	
Johnson		Trygve Rye 	TK		35,26,2	1928	10000	
Johnson		Trygve Rye 	TK		35,26,7	1929	10000	
Johnson		Trygve Rye 	TK		36,04,0	1930	10000	
Johnson		Trygve Rye 	TK		38,24,2	1933	10000	
Jordsmyr	Pål 		Horten		2,86	1989	LUT	
Jørgensen	Karl 		LT		1,71	1934	HØYDE	
Jørgensen	R. Lind 	TT		53,5	1946	400	
Jørgensen	R. Lind 	TT		2,03,5	1946	800
	
Kaldager	Haavard 	TK		23,0	1978	200	
Kaldager	Haavard 	TK		11,2	1981	100	
Kalnes		Vidar 		Nykirke			1975	TERR.L	
Kalnes		Vidar 		Nykirke			1979	TERR.L	
Kalnes		Vidar 		Nykirke		31,14,3	1981	10000	
Kalnes		Vidar 		Nykirke		2,25,10	1981	MARATON	
Kalnes		Vidar 		Nykirke			1981	TERR.L	
Kalnes		Vidar 		Nykirke			1981	SKOGSL.	
Kalnes		Vidar 		Nykirke			1982	TERR.L	
Kalnes		Vidar 		Nykirke		15,11,741986	5000	
Kalnes		Vidar 		Nykirke		31,32,2	1986	10000	
Kalnes		Vidar 		Nykirke		15,17,421987	5000	
Kalnes		Vidar 		Nykirke			1987	TERR.K	
Kalnes		Vidar 		Nykirke		15,10,601988	5000	
Kalnes		Vidar 		Nykirke		15,10,841989	5000	
Kalnes		Vidar 		Nykirke			1989	TERR.K	
Karlsen		Einar 		Husøy		4,09,6	1957	1500	
Karlsen		Terje 		LFIK		34,32,121990	10000	
Kostiuk		Dag 		LT		3,57,1	1985	1500	
Kostiuk		Dag 		LT			1985	SKOGSL.	
Kaupang		Lars M. 	LT		1,57,9	1972	800	
Kaupang		Lars M. 	LT		3,55,6	1972	1500	
Kaupang		Lars M. 	LT		3,57,2	1973	1500	
Kaupang		Lars M. 	LT			1976	TERR.K	
Kaupang		Lars M.		LT		3,47,9	1976	1500
Kaupang		Lars M. 	LT			1977	TERR.K	
Kaupang		Lars M. 	LT			1978	TERR.K	
Kaupang		Lars M. 	LT			1979	TERR.K	
Kaupang		Lars M. 	LT			1980	TERR.K
Kaupang		Lars M.		LT		3,51,0	1981	1500	
Kaupang		Lars M. 	LT		14,55,9	1981	5000	
Kaupang		Lars M. 	LT			1981	TERR.K	
Kaupang		Lars M. 	LT			1982	TERR.K	
Kaupang		Lars M. 	LT			1983	TERR.K	
Kaupang		Ragnvald 	Tjølling	2,93	1926	STAV	
Kaupang		Ragnvald 	Tjølling	3,02	1929	STAV	
Kiil		Pål 		LFIK			1990	TERR.K	
Kittelsen	Tor 		LT		51,6	1980	400	
Kjeldsberg	Thomas 		Horten		11,2	1935	100	
Kjeldsberg	Thomas 		Horten		23,3	1935	200	
Kjær		Trond 		TFIK		4,07,87	1986	1500	
Kjær		Trond 		TFIK		4,07,13	1988	1500	
Klemmetsby	Harald 		TK		2,03,7	1935	800	
Klemmetsby	Harald 		TK		2,02,7	1936	800	
Klemmetsby	Harald 		TK		2,01,8	1937	800	
Klemmetsby	Harald 		TK		4,16,6	1937	1500	
Klemmetsby	Harald 		TK		52,3	1938	400	
Klemmetsby	Harald 		TK		2,00,3	1938	800	
Klemmetsby	Harald 		TK		4,16,2	1939	1500	
Klemmetsby	Harald 		TK		2,05,2	1940	800	
Klemmetsby	Harald 		TK		4,15,6	1940	1500	
Kleppan		Hans J. 	TK		23,1	1968	200	
Knatte		Nils 		STIF		23,6	1938	200	
Kolderup	Fredrik 	Fram		5164	1966	10 KAMP	
Kolderup	Ole J. 		Horten		3,18	1963	LUT	
Kostiuk		Dag 		LT		1,54,6	1985	800	
Kostiuk		Dag 		LT		32,09,4	1985	10000	
Kranstad	Hroar 		Teie		1,80	1961	HØYDE	
Kranstad	Hroar 		Teie		13,32	1962	TRESTEG	
Kranstad	Hroar 		TT		13,95	1967	KULE	
Kranstad	Hroar		TT		3,30	1968	LUT	
Kranstad	Hroar 		TT		14,94	1969	KULE	
Kranstad	Hroar 		TT		14,08	1971	KULE	
Kranstad	Hroar 		TT		14,69	1972	KULE	
Kristiansen	Louis 		Tjølling	13,11	1939	KULE	
Kristiansen	Louis 		Tjølling	40,74	1939	DISKOS	
Kristiansen	Louis 		Tjølling	13,04	1946	KULE	
Kristiansen	Louis 		Tjølling	2695	1947	5 KAMP	
Kristiansen	Louis 		Tjølling	5460	1947	10 KAMP	
Kristiansen	Louis 		Tjølling	13,14	1949	KULE	
Kristiansen	Louis 		Tjølling	12,93	1952	KULE	
Kristiansen	Louis 		Tjølling	13,15	1953	KULE	
Kronen		Terje 		LT		15,23,0	1984	5000	
Kverndalen	Gunnar 		LT		53,42	1966	SPYD	
Kaardal		Gunnar 		Horten		1,75	1947	HØYDE	
Kaardal		Gunnar 		Horten		3,10	1947	STAV	
Kaardal		Gunnar 		Horten		1,80	1948	HØYDE	
Kaardal		Gunnar 		Horten		3,22	1948	STAV	
Kaardal		Gunnar 		Horten		1,80	1949	HØYDE	
Kaardal		Gunnar 		Horten		2,95	1949	STAV	
Kaardal		Gunnar 		Horten		1,75	1950	HØYDE	
Kaardal		Gunnar 		Horten		1,76	1952	HØYDE	
	
Lanes		Arne 		LT		13,53	1962	KULE	
Lanes		Gjermund	TFIK		15,43	1987	110HK	
Lanes		Gjermund 	TFIK		23,3	1988	200	
Lanes		Gjermund 	TFIK		14,7	1988	110HK	
Larsen		Ambr. 		TT		5,03,2	1920	1500	
Larsen		Ambr. 		TT		18,29,4	1920	5000	
Larsen		Ambr.		TT			1920	TERR.	
Larsen		Andreas 	TK		3,27	1950	STAV	
Larsen		Andreas 	TK		3,50	1951	STAV	
Larsen		Andreas 	TK		1,76	1953	HØYDE	
Larsen		Andreas 	TK		1,73	1954	HØYDE	
Larsen		Andreas 	TK		3,30	1954	STAV	
Larsen		Andreas 	TK		16,1	1957	110HK	
Larsen		Andreas 	TK		13,57	1957	TRESTEG	
Larsen		Andreas 	TK		3,90	1957	STAV	
Larsen		Idar 		LT		2624	1981	5 KAMP	
Larsen		Ivar Ø. 	Nøtterøy	11,6	1980	100	
Larsen		Ivar Ø.		Nøtterøy	3,40	1981	STAV	
Larsen		Ivar Ø. 	TFIK		51,46	1983	400	
Larsen		Ivar Ø. 	TFIK		6,55	1983	LENGDE	
Larsen		Ivar Ø. 	TFIK		5582	1985	10 KAMP	
Larsen		Ivar Ø. 	TFIK		11,65	1987	100	
Larsen		Ivar Ø. 	TFIK		11,28	1989	100	
Larsen		Ivar Ø. 	TFIK		22,35	1989	200	
Larsen		Ivar Ø. 	TFIK		16,15	1989	110HK	
Larsen		Ivar Ø. 	TFIK		11,26	1990	100	
Larsen		Ivar Ø. 	TFIK		23,25	1990	200	
Larsen		Ivar Ø. 	TFIK		49,92	1990	400	
Larsen		Ivar Ø. 	TFIK		16,26	1990	110HK	
Larsen		Ivar Ø. 	TFIK		11,21	1992	100	
Larsen		Ivar Ø. 	TFIK		22,64	1992	200	
Larsen		Ivar Ø. 	TFIK		6,27	1992	LENGDE	
Larsen		Ivar Ø. 	TFIK		50,5	1993	400	
Larsen		Ivar Ø. 	TFIK		12,81	1993	TRESTEG	
Larsen		Reidar		LT		58,8	1954	400HK	
Larsen		Reidar 		LT		51,4	1955	400	
Larsen		Reidar 		LT		2,00,3	1955	800	
Larsen		Reidar 		LT		51,6	1956	400	
Larsen		Reidar 		LT		1,58,8	1956	800	
Larsen		Reidar 		LT		51,2	1957	400	
Larsen		Reidar 		LT		1,59,6	1957	800	
Larsen		Reidar 		LT		59,2	1957	400HK	
Larsen		Terje 		TT		11,5	1964	100	
Larsen		Terje 		TT		22,8	1964	200	
Larsen		Terje 		TT		50,5	1965	400	
Larsen		Terje 		TT		11,5	1966	100	
Larsen		Terje 		TT		23,2	1966	200	
Larsen		Terje 		TT		49,1	1966	400	
Larsen		Terje 		TT		23,8	1967	200	
Leifson		Reidar 		Stokke		12,71	1951	KULE	
Leifson		Reidar 		STIF		45,88	1953	SLEGGE	
Leifson		Reidar 		STIF		43,84	1954	SLEGGE	
Leifson		Reidar 		STIF		42,87	1955	SLEGGE	
Lekven		Bjarne 		LT		5746	1983	10 KAMP	
LFIK						17,01,171989	4x1500M	
Lien		Jørgen		STIF		17,48,191998	5000
Lifoss		Preben 		Runar		22,80	1991	200	
Lifoss		Preben 		Runar		50,13	1991	400	
Lifoss		Preben 		Runar		11,1	1993	100	
Lifoss		Preben 		Runar		22,70	1993	200	
Lifoss		Preben 		Runar		11,26	1994	100	
Lifoss		Preben 		Runar		22,49	1994	200	
Lifoss		Preben 		Runar		11,14	1995	100	
Lifoss		Preben 		Runar		22,23	1995	200	
Lifoss		Preben 		Runar		10,9	1996	100	
Lifoss		Preben 		Runar		22,5	1996	200	
Lifoss		Preben 		Runar		11,26	1997	100	
Lifoss		Preben 		Runar		22,31	1997	200	
Lifoss		Preben 		Runar		11,14	1998	100
Lifoss		Preben 		Runar		22,54	1998	200

Lindquist	Geir 		TK			1978	TERR.L	
Lindquist	Geir	 	TK			1978	SKOGSL.	
Lindseth	Odd 		TK		38,87	1961	DISKOS	
Lindseth	Odd 		TK		14,76	1965	KULE	
Lindseth	Odd 		TK		44,34	1965	DISKOS	
Liverød		Martin 		STIF		3,00,36	1980	MARATON	
Lofstad		Gunnar 		TK		1,32,49	1980	25K	
LSI						17,52,0	1958	4x1500M	
LT						49,2	1922	4x100M	
LT						46,4	1934	4x100M	
LT						3,37,0	1946	4x400M	
LT							1947	4x400M	
LT						17,39,0	1964	4x1500M	
LT						16,52,5	1967	4x1500M	
LT						16,30,2	1968	4x1500M	
LT						17,02,6	1969	4x1500M	
LT						2,03,8	1970	1000M ST.	
LT						17,00,0	1972	4x1500M	
LT						45,2	1978	4x100M	
LT						3,25,4	1978	4x400M	
LT						16,17,5	1978	4x1500M	
LT						16,56,3	1980	4x1500M	
LT						2,04,8	1980	1000M ST.	
LT						3,30,1	1981	4x400M	
LT						17,14,3	1981	4x1500M	
LT						2,03,4	1981	1000M ST.	
LT						3,29,0	1982	4x400M	
LT						2,02,9	1984	1000M ST.	
LT						17,01,2	1985	4x1500M	
LT						2,04,9	1985	1000M ST.	
LT						2,08,4	1996	1000M ST.	
Ludvigsen	August		LT		50,80	1934	SPYD	
Ludvigsen	Kj. 		Horten			1947	TERR.K	
Lund 		Edgar 		LT		13,56	1928	TRESTEG	
Lund		Leif 		Fram		2683	1968	5 KAMP	
Lund		Odd 		Horten		16,0	1939	110HK	
Lund		Odd 		Horten		16,2	1940	110HK	
Lund		Per 		Kjose		16,5	1962	110HK	
Lund		Per 		Kjose		57,4	1962	400HK	
Lund		Per 		Kjose		2507	1962	5 KAMP	
Lund		Per 		Kjose		16,4	1963	110HK	
Lund		Per 		LT		56,4	1963	400HK	
Lund		Per 		LT		56,5	1965	400HK	
Lund		Per 		LT		57,8	1966	400HK	
Lund		Per 		LT		16,5	1968	110HK	
Lund		Per 		LT		58,3	1968	400HK	
Lund		Per 		LT		57,8	1969	400HK	
Lund		Per 		LT		57,7	1970	400HK	
Lund		Tor Martin 	LT		52,47	1989	400	
Lund		Tor Martin 	LFIK		1,59,68	1989	800	
Læret		Narve 		TFIK		13,48	1994	KULE	
Læret		Narve 		TFIK		46,56	1995	DISKOS	
Lærum		Egil 		LT		55,65	1947	SPYD	
Lærum		Egil 		LT		56,07	1950	SPYD	
Løke		Torfinn 	Runar		15,09,8	1966	5000	
Løke		Torfinn 	Runar		31,35,6	1966	10000	
Løke		Torfinn		Runar		31,17,4	1967	10000	
Løwe		Karl Johan 	Kjose		14,13	1960	TRESTEG	
Løwe		Karl Johan 	Kjose		14,68	1963	TRESTEG	
Løwe		Karl Johan 	Kjose		13,96	1968	TRESTEG	
	
Malterudbakken	Per 		TT		12,80	1964	TRESTEG	
Marcussen	Sigurd 		TT		2,13,3	1925	800	
Marcussen	Sigurd 		TT		4,25,2	1925	1500	
Marcussen	Sigurd 		TT		74,72	1925	SPYD	
Marcussen	Sigurd 		TT		2910	1925	5 KAMP	
Marcussen	Sigurd 		TT		2,12,7	1926	800	
Marcussen	Sigurd 		TT		4,21,0	1926	1500	
Marcussen	Sigurd 		TT		84,43	1926	SPYD	
Marcussen	Sigurd 		TT		53,2	1926	400	
Marcussen	Sigurd 		TT		1,40	1926	HUT	
Marcussen	Sigurd 		TT		2824	1926	5 KAMP	
Marcussen	Sigurd 		TT		2,04,8	1927	800	
Marcussen	Sigurd 		TT		4,19,5	1927	1500	
Marcussen	Sigurd	 	TT		18,9	1927	110HK	
Marcussen	Sigurd 		TT		53,6	1927	400
Marcussen	Sigurd 		TT		52,40	1927	SPYD	
Marcussen	Sigurd 		TT		3347	1927	5 KAMP	
Marcussen	Sigurd 		TT		2,03,5	1928	800	
Marcussen	Sigurd 		TT		53,98	1928	SPYD	
Marcussen	Sigurd 		TT		52,3	1928	400	
Marcussen	Sigurd 		TT		2,95	1928	LUT	
Marcussen	Sigurd 		TT		3381	1928	5 KAMP	
Marcussen	Sigurd 		TT		2,11,8	1929	800	
Marcussen	Sigurd 		TT		50,66	1929	SPYD	
Marcussen	Sigurd 		TT		53,4	1929	400
Marcussen	Sigurd 		TT		3068	1929	5 KAMP	
Marcussen	Sigurd 		TT		2,02,2	1930	800	
Marcussen	Sigurd 		TT		50,4	1930	400	
Marcussen	Sigurd 		TT		6292	1930	10 KAMP
Marcussen	Sigurd 		TT		3327	1930	5 KAMP	
Marcussen	Sigurd 		TT		2,04,6	1931	800	
Marcussen	Sigurd 		TT		53,25	1931	SPYD
Marcussen	Sigurd 		TT		23,4	1931	200	
Marcussen	Sigurd 		TT		51,9	1931	400	
Marcussen	Sigurd 		TT		16,9	1932	110HK	
Marcussen	Sigurd 		TT		23,2	1932	200	
Marcussen	Sigurd 		TT		51,2	1932	400	
Marcussen	Sigurd 		TT		2,289	1932	LUT	
Marcussen	Sigurd 		TT		1,385	1932	HUT
Marcussen	Sigurd 		TT		2,03,5	1933	800	
Marcussen	Sigurd	 	TT		16,7	1933	110HK	
Marcussen	Sigurd 		TT		53,69	1933	SPYD	
Marcussen	Sigurd 		TT		23,8	1933	200	
Marcussen	Sigurd 		TT		51,5	1933	400	
Marthinsen	Elias 		LT		51,5	1995	400	
Marthinsen	Stein 		LFIK		32,05,7	1988	10000	
Mathiesen	Ole H. 		Brunlanes	4,04,6	1966	1500	
Mathiesen	Ole H. 		Brunlanes	3,58,7	1974	1500	
Mathiesen	Ole H. 		Brunlanes	4,02,6	1975	1500	
Mathisen	Jens 		STIF		16,12,0	1950	5000	
Mathiesen	Ole H. 		Brunlanes	10,06,4	1969	3000H	
Mathiesen	Ole H. 		Brunlanes	9,29,6	1975	3000H	
Mathiesen	Ole H. 		Brunlanes	10,00,4	1977	3000H	
Mathiesen	Ole H. 		Brunlanes	10,12,5	1981	3000H	
Mathiesen	Ole H. 		Brunlanes	1,58,0	1965	800	
Mathiesen	Ole H. 		Brunlanes	1,57,4	1966	800	
Mathiesen	Ole H. 		Brunlanes	1,57,0	1974	800	
Melsom		Odd 		TT		52,1	1947	400	
Midttun		Oddvar 		STIF		52,7	1936	400	
Moen		Thor 		TT		12,90	1950	TRESTEG	
Moen		Thor 		TT		13,17	1951	TRESTEG	
Moen		Thor 		TT		6,56	1952	LENGDE	
Moen		Thor 		TT		12,81	1952	TRESTEG	
Moen		Thor 		TT		4710	1953	10 KAMP	
Moen		Thor 		TT		11,4	1954	100	
Moen		Thor 		TT		22,8	1954	200	
Moen		Thor 		TT		3,22	1954	LUT	
Moen		Thor 		TT		2208	1954	5 KAMP	
Moen		Thor 		TT		3,20	1955	LUT	
Moen		Thor 		TT		11,4	1956	100	
Moen		Thor 		TT		16,2	1956	110HK	
Moen		Thor 		TT		6,56	1956	LENGDE	
Moen		Thor 		TT		3,16	1956	LUT	
Moen		Thor 		TT		1,44	1956	HUT	
Moen		Thor 		TT		2257	1956	5 KAMP	
Moen		Thor 		TT		22,8	1957	200	
Moen		Thor 		TT		3,20	1957	LUT	
Moen		Thor 		TT		16,2	1958	110HK	
Moen		Thor 		TT		1,58	1959	HUT	
Moen		Thor 		TT		1,58	1961	HUT	
Morgenstierne	Bredo 		TK		9,43,7	1974	3000H	
Morgenstierne	Bredo 		TK		15,38,9	1975	5000	
Morgenstierne	Bredo 		TK		15,36,4	1976	5000	
Morgenstierne	Bredo 		TK		9,31,6	1976	3000H	
Morgenstierne	Bredo 		TK		9,47,1	1978	3000H	
Morgenstierne	Bredo 		TK		1,29,35	1979	25K	
Moseid		Jan Erik 	LT			1992	TERR.K	
Myhre		Øystein		Runar		10,9,35	1983	3000H	
Myrvang		Gjermund    STIF		41,28	1998	SPYD 
Myrvang		Jostein 	LT		6,83	1966	LENGDE	
Myrvang		Jostein 	LT		42,32	1966	DISKOS	
Myrvang		Jostein 	LT		6,66	1967	LENGDE	
Myrvang 	Jostein 	LT		13,57	1967	TRESTEG	
Myrvang		Jostein 	LT		41,28	1967	DISKOS	
Myrvang		Jostein 	LT		1,62	1967	HUT	
Myrvang		Jostein 	LT		2913	1967	5 KAMP	
Myrvang		Jostein 	LT		42,04	1970	DISKOS	
Myrvang		Jostein 	LT		1,60	1970	HUT	
Myrvang		Jostein 	LT		6195	1970	10 KAMP	
Myrvang		Jostein 	LT		6,56	1971	LENGDE	
Myrvang 	Jostein 	LT		13,38	1971	TRESTEG	
Myrvang		Jostein 	LT		42,16	1971	DISKOS	
Myrvang		Jostein 	LT		44,56	1971	SLEGGE	
Myrvang		Jostein 	LT		5723	1971	10 KAMP	
Myrvang 	Jostein 	LT		13,89	1972	TRESTEG	
Myrvang		Jostein 	LT		42,54	1972	DISKOS	
Myrvang		Jostein 	LT		2845	1972	5 KAMP	
Myrvang		Jostein 	LT		5477	1972	10 KAMP	
Myrvang		Jostein 	LT		44,90	1973	SLEGGE	
Myrvang		Jostein 	LT		1,61	1973	HUT	
Myrvang		Jostein 	LT		2934	1973	5 KAMP	
Myrvang		Jostein 	LT		5776	1973	10 KAMP	
Myrvang 	Jostein 	LT		13,72	1974	TRESTEG	
Myrvang		Jostein 	LT		1,62	1974	HUT	
Myrvang		Jostein 	LT		2971	1974	5 KAMP	
Myrvang		Jostein 	LT		5607	1974	10 KAMP	
Myrvang 	Jostein 	LT		14,23	1975	TRESTEG	
Myrvang		Jostein 	LT		1,59	1975	HUT	
Myrvang		Jostein 	LT		3017	1975	5 KAMP	
Myrvang		Jostein 	LT		5308	1975	10 KAMP	
Myrvang 	Jostein 	LT		13,73	1976	TRESTEG	
Myrvang		Jostein 	LT		1,55	1976	HUT	
Myrvang 	Jostein 	LT		13,48	1977	TRESTEG	
Myrvang		Jostein 	LT		1,61	1977	HUT	
Myrvang		Jostein 	LT		2748	1977	5 KAMP	
Myrvang		Jostein 	LT		5773	1977	10 KAMP	
Myrvang 	Jostein 	LT		13,41	1978	TRESTEG	
Myrvang		Jostein 	LT		1,58	1978	HUT	
Myrvang		Jostein 	LT		2875	1978	5 KAMP	
Myrvang		Jostein 	LT		6000	1978	10 KAMP	
Myrvang 	Jostein 	LT		13,25	1979	TRESTEG	
Myrvang		Jostein 	LT		3,50	1979	STAV	
Myrvang		Jostein 	LT		1,58	1979	HUT	
Myrvang		Jostein 	LT		6,32	1980	LENGDE	
Myrvang 	Jostein 	LT		13,35	1980	TRESTEG	
Myrvang		Jostein 	LT		45,66	1980	SLEGGE	
Myrvang		Jostein 	LT		1,56	1980	HUT	
Myrvang		Jostein 	LT		5327	1980	10 KAMP	
Myrvang		Jostein 	LT		1,56	1981	HUT	
Myrvang		Jostein 	LT		43,94	1982	SLEGGE	
Myrvang 	Jostein 	LT		12,98	1983	TRESTEG	
Myrvang		Jostein 	LT		1,60	1983	HUT	
Myrvang		Jostein 	LT		44,96	1984	SLEGGE	
Myrvang		Jostein 	LT		1,59	1984	HUT	
Myrvang		Jostein 	LT		43,78	1985	SLEGGE	
Myrvang		Jostein 	LT		42,92	1986	SLEGGE	
Myrvang		Jostein 	LT		1,55	1986	HUT	
Myrvang		Jostein 	LT		42,62	1987	SLEGGE	
Myrvang		Jostein 	LT		1,53	1987	HUT	
Myrvang		Jostein 	LFIK		42,90	1988	SLEGGE	
Myrvang		Jostein 	LFIK		2,83	1988	LUT	
Myrvang		Jostein 	LFIK		1,50	1988	HUT	
Myrvang		Jostein 	LFIK		44,58	1989	SLEGGE	
Myrvang		Jostein 	LFIK		1,53	1989	HUT	
Myrvang		Jostein 	LFIK		43,96	1990	SLEGGE	
Myrvang		Jostein 	LFIK		2,67	1990	LUT	
Myrvang		Jostein 	LFIK		1,52	1990	HUT	
Myrvang		Jostein 	LT		43,56	1991	SLEGGE	
Myrvang		Jostein 	LT		1,46	1991	HUT	
Myrvang		Jostein 	LT		3,00	1992	STAV	
Myrvang		Jostein 	LT		1,48	1992	HUT	
Myrvang		Jostein 	LT		42,66	1993	SLEGGE	
Myrvang		Jostein 	LT		46,74	1994	SLEGGE	
Myrvang		Jostein 	LT		1,40	1996	HUT	
Myrvang		Jostein 	LT		10,63	1997	KULE	
Myrvang		Jostein 	LT		36,00	1997	DISKOS	
Myrvang		Jostein 	LT		42,04	1998	SLEGGE
Myrvang		Jostein 	LT		35,70	1998	DISKOS
Myrvang		Jostein 	LT		10,94	1998	KULE
Myrvang		Stein Joar 	STIF		4,20	1995	STAV	
Myrvang		Stein Joar 	STIF		4,70	1997	STAV
Myrvang		Stein Joar 	STIF		4,60	1998	STAV
Mølstad		Aage 		TK		47,74	1965	SLEGGE	
Mølstad		Aage 		TK		45,24	1966	SLEGGE	
Mølstad		Aage 		TK		45,40	1967	SLEGGE	
Mølstad		Aage 		TK		49,32	1969	SLEGGE	
Mølstad		Aage 		TK		49,48	1970	SLEGGE	
Mølstad		Aage 		TK		50,96	1972	SLEGGE	
	
Nelsen		Hans 		Svelvik		38,00	1927	DISKOS	
Nelsen		Hans 		Svelvik		41,72	1928	DISKOS	
Nelson		Hans		Svelvik		12,49	1927	KULE	
Nelson		Hans		Svelvik		12,53	1928	KULE	
Nelson		Hans 		Svelvik		39,45	1933	DISKOS	
Nenseth		Finn Olav 	STIF		2,15,11	1995	800	
Nicolaisen	Fredrik 	Borre		61,84	1986	400HK	
Nicolaisen	Jon 		TFIK		50,96	1987	400	
Nicolaisen	Per 		Horten		16,5	1978	110HK	
Nicolaisen	Per 		Horten		17,4	1979	110HK	
Nicolaisen	Per 		Horten		6,41	1979	LENGDE	
Nicolaisen	Per 		Horten		16,5	1981	110HK	
Nicolaisen	Per 		Horten		56,5	1981	400HK	
Nicolaisen 	Per 		Horten		6,73	1981	LENGDE	
Nicolaisen	Per 		Horten		15,0	1982	110HK	
Nicolaisen	Per 		Horten		55,8	1982	400HK	
Nicolaisen 	Per 		Horten		6,82	1982	LENGDE	
Nicolaisen	Per 		Horten		13,71	1982	TRESTEG	
Nicolaisen	Per 		Horten		3,60	1982	STAV	
Nicolaisen	Per 		Horten		3,07	1982	LUT	
Nicolaisen	Per 		Horten		1,62	1982	HUT	
Nicolaisen	Per 		Horten		5541	1982	10 KAMP	
Nicolaisen	Per 		Borre		11,3	1984	100	
Nicolaisen	Per 		Borre		15,2	1984	110HK	
Nicolaisen	Per 		Borre		53,6	1984	400HK	
Nicolaisen	Per 		Borre		6,87	1984	LENGDE	
Nicolaisen	Per 		Borre		13,97	1984	TRESTEG	
Nicolaisen	Per 		Borre		11,34	1986	100	
Nicolaisen	Per 		Borre		14,91	1986	110HK	
Nilsen		Bjarne Vad 	TFIK		34,14,77 1994	10000	
Nilsen		Bjarne Vad 	TFIK		1,12,25	1994	½ MAR.	
Nilsen		Bjarne Vad 	TFIK		16,17,8	1995	5000	
Nilsen		Bjarne Vad 	TFIK		34,04,23 1995	10000	
Nilsen		Bjarne Vad 	TFIK		1,12,53	1995	½ MAR.	
Nilsen		Bjarne Vad 	TFIK			1995	TERR.K	
Nilsen		Bjarne Vad 	TFIK		16,38,0	1996	5000	
Nilsen		Bjarne Vad 	TFIK		34,08,72 1996	10000	
Nilsen		Bjarne Vad 	TFIK			1998	TERR.K
Nilsen		Fr. Krogh 	Svelvik		16,31,6	1925	5000	
Nilsen		Georg 		TK		13,53	1932	TRESTEG	
Nilsen		Georg 		TK		13,35	1933	TRESTEG	
Nilsen		Guttorm 	Slagen		3,20	1939	STAV	
Nilsen		Herman 		Falk		12,1	1924	100	
Nilsen		Nils Kjetil V. 	LT		2,09,2	1996	800	
Nilsen		Oddvar 		Slagen		3,31	1931	STAV	
Nilsen		Oddvar 		Slagen		3,45	1932	STAV	
Nilsen		Oddvar 		Slagen		3,60	1934	STAV	
Nilsen		Oddvar 		Slagen		3,72	1935	STAV	
Nilsen		Oddvar 		Slagen		3,70	1936	STAV	
Nilsen		Oddvar 		Slagen		3,53	1937	STAV	
Nilsen		Oddvar 		Slagen		3,50	1938	STAV	
Nilsen		Oddvar 		STIF		3,17	1974	LUT	
Nilsen		Ove 		TK		34,06,0	1931	10000	
Nilsen		Ove 		TT		16,16,4	1932	5000	
Nilsen		Ove 		TT		16,26,8	1933	5000	
Nilsen		Ove 		TT		16,26,5	1934	5000	
Nilsen		Reidar 		Husøy		59,1	1949	400HK	
Nilsen		Reidar 		Husøy		57,2	1950	400HK	
Nilsen		Reidar 		Husø		15,7	1953	110HK	
Nilsen		Reidar 		Husøy		54,6	1953	400HK	
Nilsen		Rune 		TK		6,87	1948	LENGDE	
Nilsen		Rune 		TK		14,07	1948	TRESTEG	
Nilsen		Victor B. 	TK		1,74	1937	HØYDE	
Nilsen		Aage 		Slagen		11,4	1931	100	
Nome		Ard 		Runar		52,22	1992	400	
Nome		Ard 		Runar		49,76	1997	400
Nome		Ard 		Runar		1,53,65	1997	800
Nome		Ard 		Runar		50,21 	1998	400
Nordengen	Øyvind 		STIF		5,73	1991	LENGDE	
Nyløkken	Tore 		TT		56,86	1981	SLEGGE	
Nyløkken	Tore 		TT		61,32	1983	SLEGGE
	
Olsen		Bjørn 		Fram			1964	TERR.K	
Olsen		Bjørn 		Fram		33,57,4	1965	10000	
Olsen		Bjørn 		Fram			1965	SKOGSL.	
Olsen		Bjørn 		Fram			1966	TERR.K	
Olsen		Bjørn 		Fram			1966	TERR.L	
Olsen		Bjørn 		Fram			1966	SKOGSL.	
Olsen		Bjørn 		Fram		9,52,4	1967	3000H	
Olsen		Bjørn 		Fram		9,44,6	1968	3000H	
Olsen		Bjørn 		Fram			1968	SKOGSL.	
Olsen		Bjørn 		Fram		34,26,4	1969	10000	
Olsen		Bjørn 		Fram			1970	TERR.K	
Olsen		Georg 		STIF		48,30	1951	SPYD	
Olsen		Henning 	Fram		13,79	1966	TRESTEG	
Olsen		Knut 		Store Bergan	4,21,8	1946	1500	
Olsen		Knut 		Store Bergan	37,19,6	1947	10000	
Olsen		Knut L. 	Teie		22,5	1981	200	
Olsen		Knut L. 	TFIK		22,8	1982	200	
Olsen		Knut L. 	TFIK		22,67	1987	200	
Olsen		Knut L. 	TFIK		11,6	1988	100	
Olsen		Knut S. 	Runar		30,56,4	1980	10000	
Olsen		Knut S. 	Runar			1980	TERR.L	
Olsen		Knut L. 	TFIK		11,0	1982	100	
Olsen		Nils Kristian 	STIF		50,3	1971	400	
Olsen		Nils Kristian 	STIF		56,6	1971	400HK	
Olsen		Ole 		TK		24,2	1946	200	
Olsen		Ole 		TK		23,6	1951	200	
Olsen		Ole 		TK		2124	1953	5 KAMP	
Olsen		Ole 		TK		1963	1955	5 KAMP	
Olsen		Ole 		TK		3523	1956	10 KAMP	
Olsen		Roger W. 	LFIK		2,40	1986	STAV	
Olsen		Roger W. 	LT		1,90	1993	HØYDE	
Olsen		Rolf Omar 	Fram		63,5	1973	400HK	
Olsen		Rolf Omar 	Fram		2,01	1970	HØYDE	
Olsen		Rolf Omar 	Fram		16,2	1971	110HK	
Olsen		Rolf Omar 	Fram		16,1	1972	110HK	
Olsen		Rolf Omar 	Fram		16,1	1973	110HK	
Olsen		Rolf Omar 	Fram		3,15	1977	LUT	
Olsen		Rolf Omar 	Fram		5441	1981	10 KAMP	
Olsen		Rolf Omar 	Fram		3,07	1983	LUT	
Olsen		Tom W. 		TFIK		16,28	1983	110HK	
Olsen		Tom W. 		TFIK		3,70	1983	STAV	
Olsen		Tom W. 		TFIK		1,65	1985	HUT	
Olsen		Tom W. 		TFIK		5272	1988	10 KAMP	
Olsen		Tom W. 		TFIK		44,94	1994	DISKOS	
Olsen		Tore J. 	STIF		6,62	1970	LENGDE	
Omslandsæter	Harald 		Kjose		16,22,4	1938	5000	
Omslandsæter	Harald 		Kjose		16,22,6	1939	5000	
Omslandsæter	Harald 		Kjose		17,30,6	1940	5000	
Oxholm		Kay Thomas 	LT		1,95	1995	HØYDE	
Oxholm		Kay Thomas 	LT		1,89	1996	HØYDE	
	
Pedersen	Arne 		TFIK		51,78	1983	DISKOS	
Pedersen	Arne 		TFIK		52,88	1984	DISKOS	
Petersen	Audun 		TFIK		11,85	1983	100	
Pedersen	Hans P. 	TT		11,0	1959	100	
Pedersen	Jørgen 		TK		34,16,6	1962	10000	
Pedersen	Thorbjørn 	TT		2,04	1981	HØYDE	
Pedersen	Thorbjørn 	TFIK		4,10	1984	STAV	
Pedersen	Thorbjørn 	TFIK		2,00	1986	HØYDE	
Pedersen	Thorbjørn 	TFIK		2,00	1987	HØYDE	
Pedersen	Thorbjørn 	TFIK		3,80	1993	STAV	
Petersen	Audun 		TFIK		23,68	1983	200	
Pettersen	Jon 		Borre		4,02,3	1977	1500	
Pettersen	Frank 		LT		33,46,781992	10000	
Pettersen	Hans K. 	Runar		1,75	1958	HØYDE	
Pettersen	Jon 		TK		1,57,0	1979	800	
Pettersen	Rune 		LFIK			1987	TERR.L	
Pettersen	Vidar 		TK		56,7	1980	400HK	
Pettersen	Vidar 		TFIK		51,7	1984	400	
Pettersen	Vidar 		TFIK		2,02,29	1992	800	
Porat		Jan V. 		STIF		16,2	1955	110HK	
Prestmo		Otto		TFIK		6,14	LENGDE	1997

Raugland	Rune 		LT		10,10,3	1979	3000H	
Raugland	Rune 		LFIK		33,34,611989	10000	
Refsholt	Thorleif 	LT		34,04,4	1956	10000	
Refsholt	Thorleif 	LT		34,45,8	1958	10000	
Revonkov	Dimitri 	TFIK		50,44	1992	SLEGGE	
Riis		Jan Erik 	Fram		2,51,09	1983	MARATON	
Riis		Jan Erik 	LFIK		4,03,6	1987	1500	
Rivedal		Henning 	Borre		2723	1966	5 KAMP	
Rosenblad	Leif 		TT		11,7	1939	100	
Rosenblad	Leif 		TT		24,4	1939	200	
Rove		Jon Andreas 	Runar		56,69	1995	400HK	
Rove		Jon Andreas 	Runar		56,00	1998	400HK	
Rudfelt		Rein 		TFIK		6,23	1995	LENGDE
Rudfelt		Rein 		TFIK		2,72	1998	LUT	
Runar						17,44,4	1953	4x1500M	
Runar						17,42,4	1960	4x1500M	
Runar						46,01	1992	4x100M	
Runar						45,8	1996	4x100M	
Rustad		Karl 		LT		1,73	1951	HØYDE	
Ruud		H. 		LT		20,3	1920	110HK	
Ruud		Olaf 		LT		82,36	1920	SPYD	
Ruud		Olav		LT		19,44*	1920	KULE	
Rygh		E. 		TT			1958	SKOGSL.	
Ræder		Einar 		Falk		6,23	1921	LENGDE	
Ræder		Einar 		Falk		13,25	1921	TRESTEG	
Ræder		Einar 		Falk		1,70	1921	HØYDE	
Ræder		Einar		Falk		20,20*	1921	KULE	
Ræder		Einar 		Falk		11,9	1922	100	
Ræder		Einar 		Falk		24,3	1922	200	
Ræder		Einar 		FAlk		18,0	1922	110HK	
Ræder		Einar 		Falk		6,20	1922	LENGDE	
Ræder		Einar 		Falk		13,17	1922	TRESTEG	
Ræder		Einar 		Falk		1,67	1922	HØYDE	
Ræder		Einar 		Falk		2852	1922	5 KAMP	
Røe		Lars G. 	LFIK		10,12,3	1987	3000H	
Røed		Einar 		TK		34,50,0	1949	10000	
Røed		Einar 		TK			1949	TERR.L	
Røed		Einar 		TK			1950	TERR.L	
Røed		Einar 		TT		35,05,2	1951	10000	
Røed		Einar 		TK			1951	TERR.L	
Røed		Einar 		TK			1952	TERR.L	
Røed		Einar 		TT			1953	TERR.L	
Røed		Einar 		TT			1954	TERR.L	
Røed		Einar 		TT			1956	TERR.L	
Røkenes		Thomas 		TFIK		1,85	1988	HØYDE	
Røkenes		Thomas 		TFIK		2,10	1991	HØYDE	
Røkenes		Thomas 		TFIK		2,15	1992	HØYDE	
Rønnekleiv	Morten 		TFIK		1,54,32	1988	800	
Rønning		Frank 		TK		6,25	1946	LENGDE	
Rørholt		Arnold 		TT		6,45	1930	LENGDE	
Rørholt		Arnold 		TT		52,81	1930	SPYD	
Rørvik		T. 		Hedrum		36,24,6	1971	10000	
	
Samuelsen	Tore 		TK		13,28	1969	TRESTEG	
Samuelsen	Tore 		TK		13,78	1970	TRESTEG	
Sandar						17,13,8	1948	4x1500M	
Sandar						20,06,8	1959	4x1500M	
Sando		Hans 		Botne		13,10	1954	TRESTEG	
Sando		Hans 		Botne		53,36	1956	SPYD	
Schou		Rolf 		TT		23,3	1947	200	
Schrøder	Henrik 		LT		6,67	1939	LENGDE	
Schrøder	Henrik 		LT		6,67	1947	LENGDE	
Siversen	S.W. 		STIF		79,37	1924	SPYD	
Sivertsen	Jan Erik 	TT		13,70	1965	TRESTEG	
Sjue		Helge 		TK		13,33	1950	KULE	
Sjue		Helge 		Hof		40,02	1955	DISKOS	
Sjue		Helge 		Hof		38,84	1956	DISKOS	
Sjue		Helge Å. 	Ivrig			1977	SKOGSL.	
Skallist	Kjell 		Tjølling	60,4	1958	400HK	
Skallist	Kjell 		Tjølling	1,56,3	1961	800	
Skallist	Kjell 		Tjølling	4,04,9	1961	1500	
Skallist	Kjell 		Tjølling	4,05,2	1962	1500	
Skallist	Kjell 		Tjølling	1,54,1	1963	800	
Skallist	Kjell 		Tjølling	3,57,7	1963	1500	
Skallist	Kjell 		Tjølling		1963	TERR.K	
Skallist	Kjell 		Tjølling		1963	TERR.L	
Skallist	Kjell 		Tjølling	1,56,4	1964	800	
Skallist	Kjell 		Tjølling	4,00,4	1964	1500	
Skallist	Kjell 		Tjølling		1965	TERR.K	
Skarstad	Lars 		STIF		4,20	1974	STAV	
Skau		Jan Vidar 	Brunlanes		1974	SKOGSL.	
Skautvedt	Ragnar 		LT		13,15	1957	KULE	
Skautvedt	Ragnar 		LT		39,73	1957	DISKOS	
Skautvedt	Ragnar 		LT		13,20	1958	KULE	
Skautvedt	Ragnar 		LT		41,07	1958	DISKOS	
Skautvedt	Ragnar 		LT		2560	1958	5 KAMP	
Skautvedt	Ragnar 		LT		2462	1959	5 KAMP	
Skautvedt	Ragnar 		LT		2605	1960	5 KAMP	
Skautvedt	Ragnar 		LT		4876	1960	10 KAMP	
Skjelland	Svein Arne 	Andebu			1990	TERR.L	
Skramstad	Knut H. 	Flint		3,33	1955	STAV	
Skramstad	Knut H. 	Flint		3,36	1956	STAV	
Skramstad	Knut H. 	Flint		4647	1957	10 KAMP	
Skramstad	Knut H. 	Flint		3,75	1958	STAV	
Skramstad	Knut H. 	Flint		5096	1958	10 KAMP	
Skramstad	Knut H. 	Flint		3,50	1959	STAV	
Skramstad	Knut H. 	TK		5584	1961	10 KAMP	
Skramstad	Knut H. 	TK		5440	1962	10 KAMP	
Skramstad	Knut H. 	TK		3,95	1963	STAV	
Skramstad	Knut H. 	TK		2455	1963	5 KAMP	
Skramstad	Knut H. 	TK		5229	1963	10 KAMP	
Skramstad	Knut H. 	TK		2459	1964	5 KAMP	
Slagstad	Leif 		Horten		40,65	1934	DISKOS	
Sletten		Bjarne 		LT		15,52,2	1960	5000	
Sletten		Bjarne 		LT		35,59,0	1960	10000	
Sletten		Bjarne 		LT			1960	TERR.K	
Sletten		Bjarne 		LT			1960	SKOGSL.	
Sletten		Bjarne 		LT		15,18,4	1961	5000	
Sletten		Bjarne 		LT		32,44,0	1961	10000	
Sletten		Bjarne 		LT		9,35,6	1961	3000H	
Sletten		Bjarne 		LT			1961	TERR.K	
Sletten		Bjarne 		LT			1961	TERR.L	
Sletten		Bjarne 		LT			1961	SKOGSL.	
Sletten		Bjarne 		LT		15,30,0	1962	5000	
Sletten		Bjarne 		LT		9,38,0	1962	3000H	
Sletten		Bjarne 		LT			1962	TERR.K	
Sletten		Bjarne 		LT			1962	SKOGSL.	
Sletten		Bjarne 		LT		15,18,6	1963	5000	
Sletten		Bjarne 		LT		31,39,6	1963	10000	
Sletten		Bjarne 		LT		9,45,8	1963	3000H	
Sletten		Bjarne 		LT			1963	SKOGSL.	
Sletten		Bjarne 		LT		15,07,7	1964	5000	
Sletten		Bjarne 		LT		34,18,4	1964	10000	
Sletten		Bjarne 		LT			1964	TERR.L	
Sletten		Bjarne 		LT		3,57,6	1965	1500	
Sletten		Bjarne 		LT		14,48,6	1965	5000	
Sletten		Bjarne 		LT			1965	TERR.L	
Sletten		Bjarne 		LT		4,00,0	1967	1500	
Sletten		Bjarne 		LT		14,48,8	1967	5000	
Sletten		Bjarne 		LT			1967	TERR.K	
Sletten		Bjarne 		LT			1967	TERR.L	
Sletten		Bjarne 		LT			1967	SKOGSL.	
Sletten		Bjarne 		LT		3,57,6	1968	1500	
Sletten		Bjarne 		LT		14,55,6	1968	5000	
Sletten		Bjarne 		LT		32,06,0	1968	10000	
Sletten		Bjarne 		LT			1968	TERR.K	
Sletten		Bjarne 		LT			1968	TERR.L	
Sletten		Bjarne 		LT		14,58,2	1969	5000	
Sletten		Bjarne 		LT			1969	TERR.K	
Sletten		Bjarne 		LT			1971	TERR.K	
Sletten		Bjarne 		LT			1971	TERR.L	
Sletten		Bjarne 		LT			1971	SKOGSL.	
Sletten		Bjarne 		LT		15,26,4	1972	5000	
Sletten		Bjarne 		LT			1972	TERR.K	
Sletten		Bjarne 		LT			1972	TERR.L	
Sletten		Bjarne 		LT			1972	SKOGSL.	
Sletten		Bjarne 		LT		31,43,6	1973	10000	
Sletten		Bjarne 		Brunlanes		1973	TERR.K	
Sletten		Bjarne 		Brunlanes		1973	TERR.L	
Sletten		Bjarne 		LT		15,16,1	1974	5000	
Sletten		Bjarne 		LT		33,06,5	1974	10000	
Sletten		Bjarne 		Brunlanes		1974	TERR.K	
Sletten		Bjarne		Brunlanes		1974	TERR.L	
Sletten		Bjarre 		Brunlanes	1,25,17	1977	25K	
Smith		Jens 		TK		13,31	1953	TRESTEG	
Smith		Jon Erik 	TK		33,33,0	1972	10000	
Smith		Thor 		TK		59,1	1975	400HK	
Smith		Thor 		TK		1,57,3	1976	800	
Smith		Thor 		TK		1,57,0	1977	800	
Smith		Thor 		TK		2,00,9	1978	800	
Smith		Thor 		TK		24,3	1980	200	
Smith		Thor 		TK		50,3	1981	400	
Smith		Thor 		TK		1,54,6	1981	800	
Solbakken	E. 		Vinn		17,26,3	1935	5000	
Solberg		Wilfred 	Nykirke		2519	1982	5 KAMP	
Solberg		Wilfred 	Nykirke		2736	1983	5 KAMP	
Solberg		Wilfred 	Nykirke		2876	1984	5 KAMP	
Solberg		Wilfred 	Nykirke		4793	1984	10 KAMP	
Solheim		Leiv 		TK		1,90	1972	HØYDE	
Solheim		Leiv 		TK		3,50	1972	STAV	
Solheim		Leiv 		TK		3,50	1973	STAV	
Sommerud	Trond 		Høyjord		2,95	1976	LUT	
Spook		Arne 		LT		4,08,1	1960	1500	
Spook		Arne 		LT		1,55,2	1962	800	
STIF						3,38,2	1932	4x400M	
STIF						46,2	1933	4x100M	
STIF						45,9	1935	4x100M	
STIF						45,7	1936	4x100M	
STIF						46,4	1937	4x100M	
STIF						45,8	1938	4x100M	
STIF						46,1	1939	4x100M	
STIF						45,5	1940	4x100M	
STIF						3,34,6	1948	4x400M	
STIF						3,32,4	1950	4x400M	
STIF						17,00,6	1950	4x1500M	
STIF						2,04,6	1950	1000M ST.	
STIF						2,06,0	1952	1000M ST.	
STIF						2,05,0	1953	1000M ST.	
STIF						45,4	1955	4x100M	
STIF						3,33,2	1955	4x400M	
STIF						2,04,0	1955	1000M ST.	
STIF						47,3	1956	4x100M	
STIF						2,04,1	1957	1000M ST.	
STIF						2,07,0	1958	1000M ST.	
STIF						45,0	1961	4x100M	
STIF						3,33,9	1961	4x400M	
STIF						3,35,6	1968	4x400M	
STIF						45,78	1989	4x100M	
Strøm		Ivar 		Falk		71,37  1922	DISKOS	
Strøm		Ivar 		Falk		12,76	1923	TRESTEG	
Strøm		Ivar		Falk		21,74* 	1923	KULE	
Strøm		Ivar 		Falk		70,33  1923	DISKOS	
Strøm		Ivar 		Falk		1,72	1924	HØYDE	
Strøm		Ivar		Falk		22,19* 1924	KULE	
Strøm		Ivar 		Falk		68,41  1924	DISKOS	
Støtvik		Steinar 	LT		58,18	1973	SPYD	
Svae		Roar 		TK		51,4	1979	400	
Svensen		A. 		STIF		1,71	1923	HØYDE	
Svensen		Jon 		TK		51,9	1948	400	
Svensen		Jon 		TK		52,2	1949	400	
Svensen		Jon 		TK		52,8	1951	400	
Svensen		Sven Johan 	TK		51,2	1970	400	
Svensen		Sven Johan 	TK		49,2	1972	400	
Svensen		Sven Johan 	TK		49,8	1975	400	
Svensen		Sven Johan 	TK		1,56,0	1970	800	
Svensen		Sven Johan 	TK		1,55,0	1971	800	
Svensen		Sven Johan 	TK		1,55,1	1975	800	
Sætre		Jon 		TT		42,40	1969	DISKOS	
Sølvberg	Sverre 		TT		12,86	1955	KULE	
Sørby		Lorentz 	TK			1946	TERR.K	
Sørensen	Gustav 		LT		12,0	1921	100	
	
Tanum 		Atle 		Brunlanes	1983	TERR.L	
Tanum		Atle 		Brunlanes	1983	SKOGSL.	
Tanum		Atle 		Brunlanes	1984	TERR.K	
Tanum		Atle 		Brunlanes	9,07,6	1985	3000H	
Tanum		Atle 		Brunlanes	1985	TERR.K	
Tellefsen	Asbjørn 	Horten		35,91	1929	DISKOS	
Tellefsen	Asbjørn 	Horten		37,45	1931	DISKOS	
TFIK						44,6	1982	4x100M	
TFIK						2,05,4	1982	1000M ST.	
TFIK						46,5	1983	4x100M	
TFIK						3,35,8	1983	4x400M	
TFIK						17,58,0	1983	4x1500M	
TFIK						2,08,7	1983	1000M ST.	
TFIK						45,4	1984	4x100M	
TFIK						3,33,4	1984	4x400M	
TFIK						16,55,8	1984	4x1500M	
TFIK						44,5	1985	4x100M	
TFIK						3,29,4	1985	4x400M	
TFIK						2,01,68	1986	1000M ST.	
TFIK						45,2	1987	4x100M	
TFIK						3,29,7	1987	4x400M	
TFIK						1,59,52	1987	1000M ST.	
TFIK						43,6	1988	4x100M	
TFIK						3,29,7	1988	4x400M	
TFIK						16,37,7	1988	4x1500M	
TFIK						2,02,0	1988	1000M ST.	
TFIK						3,38,14	1989	4x400M	
TFIK						2,04,95	1989	1000M ST.	
TFIK						2,00,90	1990	1000M ST.	
TFIK						44,17	1991	4x100M	
TFIK						2,01,06	1991	1000M ST.	
Thoresen	Levi 		Horten		18,3	1928	110HK	
Thoresen	Levi 		Horten		17,8	1934	110HK	
Thorland	Thorbjørn 	Runar		60,0	1976	400HK	
Thorland	Thorbjørn 	Runar		59,4	1978	400HK	
Thorsen		Edgar 		Fram		12,35	1956	KULE	
Thorsen		Edgar 		Fram		12,82	1961	KULE	
Thorsen		Finn 		STIF		22,9	1955	200	
Thorsen		Finn 		STIF		23,1	1956	200	
Thorsen		Finn 		STIF		11,4	1957	100	
Thorsen		Finn 		STIF		11,3	1958	100	
Thorsen		Finn 		STIF		22,7	1958	200	
Thorsen		Kjell 		Runar		1,59,6	1958	800	
Thorsen		Kjell 		Runar		3,09	1958	LUT	
Thorsen		Kjell 		Runar		51,3	1959	400	
Thorsen		Kjell 		Runar		1,57,9	1959	800	
Thorsen		Levi 		Horten		3,16	1927	STAV	
Thorstein	Halvard 	Runar			1977	TERR.L	
Thuve		Viggo		STIF		60,0	1939	400HK	
Tjølling					18,01,0	1947	4x1500M	
Tjølling					17,45,4	1961	4x1500M	
Tjølling					18,24,4	1963	4x1500M	
Tjølling					18,04,2	1965	4x1500M	
TK						45,0	1948	4x100M	
TK						2,06,2	1949	1000M ST.	
TK						2,05,7	1951	1000M ST.	
TK						3,37,8	1953	4x400M	
TK						2,09,0	1960	1000M ST.	
TK						2,05,5	1961	1000M ST.	
TK						3,31,7	1962	4x400M	
TK						45,4	1963	4x100M	
TK						3,33,4	1964	4x400M	
TK						45,3	1965	4x100M	
TK						3,46,1	1965	4x400M	
TK						2,00,6	1965	1000M ST.	
TK						17,35,2	1966	4x1500M	
TK						47,5	1967	4x100M	
TK						47,5	1968	4x100M	
TK						47,5	1969	4x100M	
TK						3,33,7	1969	4x400M	
TK						2,01,9	1969	1000M ST.	
TK						17,05,6	1971	4x1500M	
TK						44,9	1972	4x100M	
TK						3,31,4	1972	4x400M	
TK						2,00,8	1972	1000M ST.	
TK						3,28,0	1973	4x400M	
TK						2,03,7	1973	1000M ST.	
TK						2,04,2	1974	1000M ST.	
TK						45,0	1975	4x100M	
TK						3,28,6	1975	4x400M	
TK						2,05,8	1975	1000M ST.	
TK						3,28,8	1976	4x400M	
TK						2,04,1	1976	1000M ST.	
TK						45,1	1977	4x100M	
TK						3,22,7	1977	4x400M	
TK						2,02,5	1977	1000M ST.	
TK						47,5	1979	4x100M	
TK						3,32,5	1979	4x400M	
TK						16,44,4	1979	4x1500M	
TK						2,03,9	1979	1000M ST.	
TK						45,7	1980	4x100M	
TK						3,30,3	1980	4x400M	
TK						44,9	1981	4x100M	
Tollefsen	Kjell 		Horten		1,74	1935	HØYDE	
Torjussen	Odd 		LT		51,6	1982	400	
Tormodsæter	Arne 		STIF		17,9	1946	110HK	
Tormodsæter	Arne 		STIF		17,4	1947	110HK	
Torsvik		Ole J. 		TK		11,2	1969	100	
Torsvik		Ole J. 		TK		23,0	1969	200	
Torsvik		Ole J. 		TK		11,1	1970	100	
Torød		Odd 		TT		22,8	1962	200	
Trangsrud	Gunnar 		TK		6,36	1949	LENGDE	
Trangsrud	Gunnar 		TK		13,02	1949	TRESTEG	
Trangsrud	Gunnar 		TK		2545 	1949	5 KAMP	
Trangsrud	Gunnar 		TK		6,48	1950	LENGDE	
Trangsrud	Gunnar 		TK		5342	1951	10 KAMP	
Trangsrud	Gunnar 		TK		43,66	1957	SLEGGE	
Trangsrud	Gunnar 		TK		43,40	1958	SLEGGE	
Trangsrud	Gunnar 		TK		42,44	1959	SLEGGE	
Trangsrud	Gunnar 		TK		43,72	1960	SLEGGE	
Trangsrud	Gunnar 		TK		45,45	1961	SLEGGE	
Trangsrud	Gunnar 		TK		44,64	1962	SLEGGE	
Trangsrud	Gunnar 		TK		36,68	1968	SLEGGE	
TT						50,8	1920	4x100M	
TT						48,6	1921	4x100M	
TT						48,4	1923	4x100M	
TT						48,6	1924	4x100M	
TT						47,7	1925	4x100M	
TT						3,49,9	1925	4x400M	
TT						47,7	1926	4x100M	
TT						3,50,0	1926	4x400M	
TT						46,4	1927	4x100M	
TT						3,50,4	1927	4x400M	
TT						46,9	1928	4x100M	
TT						3,39,5	1928	4x400M	
TT						47,1	1929	4x100M	
TT						3,43,6	1929	4x400M	
TT						47,3	1930	4x100M	
TT						3,39,2	1931	4x400M	
TT						46,2	1932	4x100M	
TT						3,36,2	1933	4x400M	
TT						46,6	1946	4x100M	
TT						2,05,1	1946	1000M ST.	
TT						45,2	1947	4x100M	
TT						2,06,4	1947	1000M ST.	
TT						45,2	1950	4x100M	
TT						49,2	1951	4x100M	
TT						43,8	1953	4x100M	
TT						44,3	1958	4x100M	
TT						3,33,2	1958	4x400M	
TT						45,7	1959	4x100M	
TT						44,6	1962	4x100M	
TT						2,03,4	1962	1000M ST.	
TT						2,06,3	1963	1000M ST.	
TT						45,5	1964	4x100M	
TT						2,04,9	1964	1000M ST.	
TT						45,1	1966	4x100M	
TT						2,02,5	1966	1000M ST.	
TT						2,07,5	1967	1000M ST.	
TT						2,03,2	1968	1000M ST.	
Tudem		Ulf 		Fram		13,52	1973	TRESTEG	
Tveter		Hjalmar 	Tjølling	6,02	1929	LENGDE	
Tyvand		Per 		STIF		6,52	1959	LENGDE	
	
Ulgenes		Ivar 		TK		15,02	1975	KULE	
Ulgenes		Ivar 		TK		15,23	1976	KULE	
Ulgenes		Ivar 		TK		15,86	1977	KULE	
Ulgenes		Ivar 		TK		15,50	1981	KULE	
Ulleberg	Trond 		TFIK		16,97	1983	KULE
	
Vang		Thore 		TK		51,1	1969	400	
Vang		Thore 		TK		1,57,7	1969	800	
Vefling		Kaare 		STIF		4,02,6	1950	1500	
Venås		Tore 		Ivrig			1975	SKOGSL.	
Vermelid	Rolf 		TFIK		3,54,2	1984	1500	
Vermelid	Rolf 		TFIK		9,44,0	1984	3000H	
Vigeland	Rolf 		TT		54,0	1937	400	
Vigeland	Rolf 		TT		52,5	1939	400	
Vikan		Rolf T. 	Runar		5,80	1990	LENGDE	
Vikne		Harald 		TFIK		6,43	1985	LENGDE	
Vikne		Harald 		TFIK		7,10	1988	LENGDE	
Vikne		Harald 		TFIK		13,88	1988	TRESTEG	
Vikne		Harald 		TFIK		14,09	1988	KULE	
Vikne		Harald 		TFIK		6,58	1989	LENGDE	
Vikne		Harald 		TFIK		13,52	1989	KULE	
Vikne		Knut 		TFIK		54,10	1995	SLEGGE
Villo    	Hans Petter   Flint		1,48 	1998	HUT	
Viulsrød	Oddvar 		TFIK		13,01	1989	TRESTEG	
	
Weseth		D. 		Borre			1962	TERR.L	
Wirgenes	N. J.		Hvarnes		12,32	1936	KULE	
Wirgenes	N. J. 		Hvarnes		12,63	1940	KULE	
Wirgenes	N. J. 		Hvarnes		26,34	1940	SLEGGE	
Wist		Morten 		Brunlanes	51,5	1974	400	
Wold		Arne 		STIF		11,5	1946	100	
	
Yggeseth	Alex 		STIF		1,75	1939	HØYDE	
Yggeseth	Alex 		STIF		1,83	1940	HØYDE	
Yggeseth	Alex 		STIF		1,85	1946	HØYDE	
Yggeseth	Alex 		STIF		41,08	1946	DISKOS	
Ystad		Dagfinn 	STIF		6,73	1973	LENGDE	
Ystad		Dagfinn 	STIF		6,73	1975	LENGDE
	
Zakariassen	Olav 		TK		37,75	1960	DISKOS	
Zeiner		Ulf 		TT		24,3	1937	200	
Zeiner		Ulf 		TT		17,2	1937	110HK	
Zeiner		Ulf 		TT		17,1	1938	110HK	
Zeiner		Ulf		TT		62,3	1938	400HK	
	
Ødegård		Bjørn 		LT		2,08	1982	HØYDE	
Ødegård		Bjørn 		LT		2,01	1984	HØYDE	
Ødegård		Bjørn 		LT		1,90	1985	HØYDE	
Ørbæk		Asmund 		TT		57,9	1920	400	
Ørbæk		Asmund 		TT		2,31,7	1920	800	
Ørbæk		Asmund 		TT		56,1	1921	400	
Ørbæk		Asmund 		TT		56,5	1922	400	
Ørbæk		Asmund 		TT		55,0	1923	400	
Ørbæk		Asmund 		TT		55,5	1924	400	
Ørbæk		Asmund 		TT		54,5	1925	400	
Ørbæk		Hans 		TT		19,4	1923	110HK	
Ørbæk		Hans 		TT		11,7	1926	100	
Ørbæk		Hans 		TT		24,6	1926	200	
Ørbæk		Hans 		TT		24,0	1927	200	
Ørbæk		Hans 		TT		11,4	1929	100	
Ørbæk		Hans 		TT		24,0	1929	200	
Ørbæk		Hans 		TT		11,4 	1930	100	
Ørbæk		Hans 		TT		23,2	1930	200	
Ørbæk		Aasmund 	TT		25,0	1921	200	
Ørbæk		Aasmund 	TT		3013	1921	5 KAMP	
Ørbæk		Aasmund 	TT		25,0	1923	200	
Ørbæk		Aasmund 	TT		6,13	1924	LENGDE	
Ørbæk		Aasmund 	TT		2685	1924	5 KAMP	
Ørbæk		Aasmund 	TT		25,2	1925	200	
Ørbæk		Aasmund 	TT		18,3	1925	110HK	
Ørbæk		Aasmund 	TT		18,1	1926	110HK	
Øverland	Per G. 		Sandvin		1,08,54	1991	½ MAR.	
	
Aabol		Per 		LFIK		11,21,48 1986	3000H	
Aabol		Per 		LFIK		10,46,4	1988	3000H	
Aardal		Vidar 		Nøtterøy	16,5	1975	110HK	
Aardal		Vidar 		Nøtterøy	15,4	1977	110HK	
Aares		Kjell 		Brunlanes	17,54,0	1946	5000	
Aares		Kjell 		Brunlanes		1948	TERR.K	
Aares		Kjell 		Brunlanes	16,25,2	1949	5000	
Aas		Jørn 		LT		3,13	1984	LUT	
Aas		Jørn 		LT		52,4	1985	400	
Aas		Jørn 		LT		3,06	1985	LUT	
Aas		Jørn 		LT		2,92	1986	LUT	
Aas		Ove 		TT		25,8	1920	200	
Aas		Ove 		TT		5,82	1920	LENGDE