VESTFOLDS 50 BESTE KVINNER I ALLE ØVELSER PR. 01.01.2002.

Statistikken er laget av Tore Johansen i 1990, og oppdatert av Bjarne Vad Nilsen

* 100m * 200m * 400m * 800m * 1500m * 3000m * 5000m * 10000m * Maraton * 100h * 400h * Høyde * Stav * Lengde * Tresteg * Kule * Diskos * Spyd * Slegge * 7 kamp

 
klubbtilhørighet for alle øvelser
 
TFIK       157    Teie        8       
Runar      148     Tjølling    7
LT          71     Nøtterøy    6
TT          37     Høyjord    6       
LFIK        33     Nykirke     3       
STIF        27     Hvittingfoss3       
TK          26     Gullhaug    2
Flint       24     Eik         2   
Fram        22     Ramnes      1       
Brunlanes   20    Hof         1      
Sandvin     19    Larvik      1
Horten      16                 
Ivrig       13                
Barkåker    11 
Borre       10              

100M

 
Lisbeth Andersen       TFIK           64      12,14      90
Nina Liverød           Runar          57      11,9       75
Tina Karp              TFIK           68      12,18      86
Mona Skaalen           Runar          73      12,35      89
Nina Gustavsen         Flint          74      12,36      88
Gro Henriksen          TFIK           72      12,40      89
Ellen Strøm            Runar          80      12,45      98
Trude Chr. Haug        LT             69      12,48      86
Cecilie Lund           Tjølling       65      12,53      82
Heidi Andersen         TK             61      12,3       79
10
Randi Nymoen           LFIK           68      12,3       88 
Vibeke Dyrøy           STIF           71      12,54      89
Trine Larsen           Runar          74      12,56      90
Nina Solli             Runar          72      12,59      89
Heidi Trollsås         Runar          80      12,62      97
Nina Molteberg         LT             70      12,4       87
Elin Bjørge            Runar          76      12,69      96
Trine Schøne           Barkåker       65      12,70      80
Grete Mørken           Nøtterøy       64      12,71      80
Heidi Benserud         Horten         58      12,5       76
20
Anne Gry Pettersen     Barkåker       63      12,5       79
Ingunn Holden          LT             64      12,5       82
Cathrine Askildsen     Ivrig          67      12,5       85
Anette Barth           Runar          70      12,74      87
Gunn Vasvik            LT             43      12,6       60
Anne Lise Rygh         TT             49      12,6       66
Lise Bache             TT             58      12,6       74
Rita Frivold           Nykirke        57      12,6       74
Tone Camilla Hauer     Nøtterøy       65      12,6       79
Ine Evensen            Fram           66      12,6       80
30
Toril Bergh            TT             65      12,6       80
Anette Firing          TFIK           74      12,75      93
Marthe Bergh           TFIK           74      12,84      91
Nina Berntsen          TFIK           66      12,86      84
Kjersti Hytten         TFIK           73      12,92      89
Thorhild S. Pettersen  LT             43      12,7       63
Åse Svinsholt          Ivrig          56      12,7       71
Anne Gry Auen          TT             58      12,7       72                   
Karin Henriksen        TFIK           69      12,7       85
Linn Broch             Sandvin        83      13,00      99
40
Ann Kristin Honerud    TFIK           68      13,03      86
Charlotte S. Hansen    Runar          70      13,03      87
Inger Egtvedt Hansen   TT             47      12,8       62
Hanne Jahnsen          Runar          53      12,8       72
Unni Arvesen           LT             67      12,8       84
Elisabeth Ludahl       Runar          71      13,05      87
Kristine Hansen        Runar          77      13,06      95
Stine Holmstul Olsen  Fram      87   13,11   01	
Linn C. Andersen       Runar          73      13,13      93        
Linda Jensen           Runar          79      13,13      95
50
Marianne Hansen       Runar          81      13,13      99
 

200M

 
Lisbeth Andersen       TFIK           64      24,31      89        
Nina Liverød           Runar          57      24,70      75
Ellen Strøm            Runar          80      24,93      99
Ingun Holden           LT             64      24,8       82
Mona Skaalen           Runar          73      25,34      91
Heidi Trollsås         Runar          80      25,45      01
Gro Henriksen          Flint          72      25,46      88
Heidi Benserud         Horten         58      25,3       77
Nina Solli             Runar          72      25,54      89
Randi Nymoen           LFIK           68      25,57      89        
10
Marte Bergh            TFIK           74      25,68      89
Tina Karp              TFIK           68      25,77      86
Vibeke Dyrøy           STIF           71      25,77      89
Anne Gry Pettersen     Barkåker       63      25,6       79
Cecilie Lund           Tjølling       65      25,84      82
Nina Molteberg         LT             70      25,93      88
Grete Mørken           Nøtterøy       64      25,7       81
Trine Larsen           Runar          74      26,16      89
Anette Barth           Runar          70      26,0       86
Elisabeth Ludahl       Runar          71      26,24      89
20
Elin Bjørge            STIF           76      26,24      97
Åse Svinsholt          Ivrig          56      26,1       71
Nina Gustavsen         TFIK           74      26,36      90
Kristine Hansen        Runar          77      26,36      97
Linn Broch             Sandvin        83      26,38      99
Marianne Vikne         TFIK           67      26,41      83
Trude Christine Haug   LT             69      26,41      86
Anne Lise Sandberg     TT             39      26,2       60
Nina Berntsen          TFIK           66      26,2       84
Anette Firing          TFIK           74      26,45      92
30
Inger May Hansen       Runar          55      26,50      82
Elisabeth Sannes      Runar          81      26,52      99 
Trine Schøne           TFIK           65      26,3       83
Kjersti Hytten         TFIK           73      26,3       88
Ann Kristin Honerud    TFIK           68      26,59      86
Anne Lise Rygh         TT             49      26,4       65
Lise Bache             TT             58      26,4       74
Unni Arvesen           LT             67      26,4       85
Toril Bergh            TT             65      26,5       80
Marianne Hansen       Runar          82     26,72      99 
40
Ine Evensen            Fram           66      26,6       79
Ann Mari Bergtun       Runar          64      26,6       79
Kristine Aabol        Runar          82     26,91      01 
Hanne Jahnsen          Runar          53      26,7       70
Anne Gro Jacobsen      Runar          61      26,8       78
Marianne Vangstuen     LFIK           67      26,8       86
Marianne Sandvik       Runar          75      26,8       91        
Kristin Glad           Flint          72      27,05      87
Birgit Brosø           TFIK           74      27,09      88
Ellen Marie Belstad  Runar     84   27,10   01 	
50

400M

 
Lisbeth Andersen       TFIK           64      52,87      89
Randi Nymoen           LFIK           68      55,49      88
Ingunn Holden          LT             64      55,81      83
Åse Svinsholt Smith    TK             56      56,05      79
Cecilie Lund           LT             65      57,4       85
Ellen Strøm            Runar          80      57,55      99
Anne Gro Jacobsen      Runar          61      57,6       78
Anne Gry Pettersen     TK             63      57,6       80
Elisabeth Ludahl       Runar          71      58,09      89
Nina Liverød           Runar          57      58,3       73
10
Heidi Trollsås         Runar          80      58,55      99
Gro Henriksen          TFIK           72      58,58      90
Kristine Hansen        Runar          77      59,20      95
Nina Solli             Runar          72      59,79      88
Lise Johansen          LT             66      59,20      86
Mona Skaalen           Runar          73      59,20      90
Anne Lise Sandberg     TT             39      59,2       61
Mette Helen Lien       LT             72      59,36      89
Kjersti Hytten         TFIK           73      59,55      90
Hanne Firing           Borre          64      59,4       80
20
Nina Molteberg         LT             70      59,4       88
Ann Mari Bergtun       Runar          64      59,5       80
Pernille Jacobsen      Brunlanes              60,05      90
Ann Kristin Honerud    TFIK           68      59,9       86
Marianne Sandvik       Runar          75      60,1       90
Inger May Hansen       Runar          55      60,2       72
Birgit Brosø           TFIK           71      60,39      87
Marianne Gusland       Brunlanes      62      60,3       81
Marianne Vikne         TFIK           67      60,6       84
Hilde Haugen           Runar          66      60,7       83
30
Kristin Glad           TFIK           72      60,88      89
Pia Schnitler          TFIK           71      60,88      90
Kristin Borch Jensen   LT             63      60,8       78
Wenche Standahl        Runar          62      60,8       80
Hanne Jahnsen          Runar          53      60,9       72
Turid Tanum            Brunlanes      55      61,0       72
Ellen Marie Belstad  Runar     84   61,18   01 
Ruth Åse Randberg      Runar          50      61,2       69
Merte Bergh            TFIK           74      61,2       89
Ellen M. Belstad      Runar          84     61,39      00        
40
Karin E. Hansen        LT             69      61,4       86
Cathrine Lund          LT             67      61,61      83
Trine Schøne           TFIK           65      61,61      77
Linn Broch       Sandvin    83   61,70   01  
Thove Marie Johansen   Runar          59      61,6       77
Ragna Borgen           TT             60      61,6       80
Mette Gjerdrum         Runar          59      61,7       73
Anette Barth           Runar          70      61,88      87
Katherine Børresen     STIF           65      61,9       80
Gyrid Aase             Runar          73      62,10      88
50
Anne Meek              LT             61      62,0       46

800M

 
Åse Svinsholt Smith    TFIK           56      2,04,07    82
Ingun Holden           LT             64      2,07,25    83
Lise Johansen          LT             66      2,08,93    87
Lisbeth Andersen       TFIK           64      2,10,8     83
Anne Gro Jacobsen      Runar          61      2,11,1     78
Randi Nymoen           LT             68      2,14,1     85                   
Tove Fagerbæk          LFIK           65      2,14,58    90
Mette Helen Lien       LT             72      2,15,19    89        
Gunhild Halle          Runar          72      2,15,13    90
Turid Tanum            Brunlanes      55      2,15,6     72        
10
Elisaberg Ludal        Runar          71      2,15,90    87
Birgit Brosø           TFIK           71      2,16,1     89
Hanne Firing           Borre          64      2,16,3     80
Karete Solberg         TFIK           70      2,16,5     87
Jorun I. Ellefsen      Eik            61      2,16,6     77
Ann Kristin Larsen     Brunlanes      81      2,17,20    94        
Wenche Standal         LT             62      2,17,5     87
Cecilie Lund           LT             67      2,17,6     82
Marianne Gusland       Brunlanes      62      2,18,2     78
Kari Anne Hellesnes    LT             66      2,18,7     82
20
Ruth Åse Randberg      Runar          50      2,19,0     68
Inger Mørken           Ivrig          58      2,19,2     80
Nina L. Hansen         Runar          64      2,19,3     79
Marianne Vikne         TFIK           67      2,19,87    83
Åshild Myhren          TK             64      2,19,8     79
Cathrine Levin         Horten         76      2,20,19    93
Hannah S. Inderaak     Flint          81      2,20,31    99
Karen Christensen      TFIK           67      2,20,5     84
Katherine Børresen     STIF           65      2,20,7     79
Åste Arneson           TFIK           70      2,20,7     85
30
Inger May Hansen       Runar          55      2,21,1     72
Tonje H. Hansen       Fram           86      2,21,54 00
Kirsten Rønningen      Brunlanes      66      2,21,7     80
Ann Mari Bergtun       Runar          64      2,22,0     79
Tonje Aksnes           TFIK           73      2,22,33    90
Åse Jørstad            TK             59      2,22,7     78
Ellen Strøm           Runar          80     2,23,30    99 
Pernille Jacobsen      Brunlanes      75      2,23,59    90
Jytte Randberg         Runar          52      2,23,7     68        
Nina Gustavsen         Flint          74      2,24,0     87
40
Kari Hassum Larsen     LFIK                   2,24,26    92
Kristine Hansen        Runar                  2,24,33    92
Elisabeth Svensen      TFIK           77      2,24,38    91
Marianne Vangstuen     Brunlanes      67      2,24,5     80
Marianne Hansen        Ivrig          58      2,24,7     73
Mailen Rognerud        LFIK           72      2,24,8     86
Anne Gro Reppergård    LT             61      2,25,0     79
Unni Tvet              Brunlanes      71      2,25,1     83                              
Hanne Rolfsen          TK             59      2,25,36    82
Anne Beth Sembland     TFIK           76      2,25,62    90
50

1500M

 
Gunhild Halle          Runar          72      4,16,76    97
Lise Johansen          LFIK           66      4,18,90    89
Åse Svinsholt          TK             56      4,28,4     75        
Ingunn Holden          LFIK           64      4,33,65    90
Anne Gro R. Hansen     LT             61      4,36,8     85        
Tove Fagerbæk          LFIK           65      4,35,98    90
Anne Gro Jacobsen      Runar          61      4,40,3     78
Karete Solberg         Gullhaug       70      4,42,80    86
Turid Tanum            Brunlanes      55      4,45,0     73
Åshild Myhren          TK             64      4,45,3     80
10
Kirsten Rønningen      Brunlanes      66      4,47,9     81
Jorunn I. Ellefsen     TK             61      4,48,3     78
Anne Gro Styrvold      LT             64      4,48,94    83
Nina L. Hansen         Runar          64      4,50,1     79
Kari Anne Hellenes     LT             66      4,51,4     82
Randi Nymoen           LT             68      4,53,0     86
Hanne Firing           Borre          64      4,53,2     80
Hannah S. Inderaak     Flint          81      4,54,28    99
Karen Christensen      TFIK           67      4,54,5     85
Katherine Børresen     STIF           65      4,55,9     79
20                     
Åste Arneson           TFIK           70      4,56,6     86
Karina Hillestad       TFIK           73      4,58,3     88
Kari Hassum Larsen     LFIK                   4,58,4     91        
Jytte Randberg         Runar          52      4,58,7     70
Tonje Aksnes           TFIK           73      4,58,7     88
Bjørg Eva Jensen       LFIK           60      4,59,3     91        
Anne L. Saga           LFIK                   4,59,6     86
Mette Helen Lien       LT             72      4,59,6     88
Bjørgunn Corneliussen  LFIK                   5,00,3     91
Line Marcussen         LFIK           67      5,00,48    87
30
Ann Kristin Larsen     Brunlanes      81      5,01,56    94
Randi Aabol            LFIK                   5,01,5     92        
Nanett H. Larsen       LFIK           71      5,01,7     91
Tove Fagerbæk          LFIK                   5,03,3     91
Inger May Hansen       Runar          55      5,03,5     72
Beate Skau             TFIK           71      5,03,7     87
Randi Vermelid     TFIK      87   5,06,60  01
Inger Mørken           Ivrig          58      5,07,1     75
Rita Johansen          TFIK           64      5,07,1     85
Renate Gunnerød        TFIK           78      5,07,40    96
40
Inger Lill Nystad      Runar          81      5,07,44    96
Marit Lyngås           Ramnes         55      5,07,8     70        
Anne Berit Skolem      Hvittingf.     55      5,09,0     87
Irene Orerød           TFIK           72      5,11,16    89
Unni Tveit             Brunlanes      71      5,12,8     83
Ann Mari Skaanes       LFIK                   5,15,47    89        
Maria Sørby            Flint          76      5,16,42    90
Ellen Strøm            Runar          80      5,17,65    93
Silje Rørstad          TFIK           76      5,19,6     88
---5,20,0---

3000M

 
Gunhild Halle          Runar          72      8,56,71    94
Lise Johansen          LFIK           66      9,32,98    88
Anne Gro R. Hansen     LT             61      9,51,4     85
Tove Fagerbæk          LFIK           65      10,01,65   89
Jorunn I. Ellefsen     Eik            61      10,13,0    76        
Turid Tanum            Brunlanes      55      10,13,2    72
Åshild Myhren          TK             64      10,16,8    79
Karete Solberg         TFIK           70      10,24,43   87
Anne Gro Styrvold      LT             64      10,27,5    83
ÅSe Svinsholt Smith    TFIK           56      10,29,1    89
10
Bjørg Eva Jensen       Fram           60      10,32,5    79
Rita Johansen          TFIK           64      10,44,0    84
Line Markussen         LFIK           67      10,44,67   89
Hannah S. Inderaak     Flint          81      10,45,93   99
Anne Gro Jacobsen      Runar          61      10,47,2    78
Renate Gunnerød        TFIK           78      10,52,38   95
Anne Berit Skolem      Hvittingf.     55      10,58,3    87
Barbro Holden          LFIK                   10,59,80   86        
Beate Skau             TFIK           71      11,03,1    87
Randi Aabol            LFIK                   11,04,87   91
20
Tonje Aksnes           TFIK           73      11,12,21   91
Kari Hassum Larsen     LFIK                   11,14,91   
Hanne Firing           Borre          64      11,21,7    87
Karina Hillestad       TFIK           72      11,30,5    88
Inger Lill Nystad      Runar          81      11,32,01   97
Ann Mari Skaanes       LFIK                   11,36,21   92
Jytte Randberg         Runar          52      11,44,0    76
Kirsti Johnsen         Flint                  11,44,76   96
Mia Larsen             LFIK                   11,47,1    88
Irene Orerød           Høyjord        72      11,49,8    87
30
Nina C. Lofsberg       Hof            73      11,58,00   89
---12,00--- 

5000M

 
Gunnhild Halle         Runar          72      15,09,00  96
Anne Gro R. Hansen     LT             61      16,51,4    85        
Rita Johansen          TFIK           64      18,58,9    85
KAri Hassum Larsen     LFIK                   19,18,93  91        
Line Markussen         LFIK           67      19,21,12  89
Randi Aabol            LFIK                   19,21,62  91
Hannah S. Inderaak     Flint          81      19,27,00  98
Anne Berit Skolem      Hvittingf.     55      19,44,7    86        
Mia Larsen             LT                     20,30,5    85
---20,30---

10000M

 
Gunhild Halle         Runar          72      31,47,89   00
Anne Gro R. Hansen     LT             61      37,59,0    85

100M HEKK

 
Heidi Benserud         Horten         58      14,29      77
Heidi Trollsås         Runar          80      14,32      01
Tina Karp              TFIK           68      14,47      89
Ellen Strøm            Runar          80      14,70      99
Linn Broch            Sandvin        83      14,92      99
Kristine Hansen        Runar          77      14,93      96
Gro Henriksen          TFIK           72      14,97      90
Unni Arvensen          LT             67      15,00      85
Marthe Bergh           TFIK           74      15,02      90
10
Nina Solli             Runar          74      15,16      90
Marianne Vikne         TFIK           67      15,30      83
Torhild S. Pettersen   LT             47      15,1       69
Grete Mørken           Nøtterøy       64      15,1       81
Toril Bergh            TT             65      15,1       81
Nina Berntsen          TFIK           66      15,5       84
Karin Henriksen        TFIK           69      15,87      86
Stine Renate Simensen Sandvin    84   15,99   01
Birgit Brosø           TFIK           71      16,01      87
Anette Lensberg        TFIK           80      16,01      98
20
Trine Larsen           Runar          74      16,02      90
Randi Nymoen           LFIK           68      15,8       88
Marianne Hansen        Runar          82      16,15      99
Kristin Lunner Vedeler TFIK           65      16,31      93
Heidi Engblom          TFIK           66      16,1       84
Unni S. Andersen       TFIK           65      16,2       83
Hanne Firing           Borre          64      16,3       83
Åshild Danielsen       STIF           70      16,8       88
Liv Kristin Strand     TT             63      16,9       79
Elisabeth Sletten      Runar          55      17,0       72
30
Ann Lisbeth Hansen     Runar          60      17,0       77
Hanne Rolfsen          TK             65      17,1       81
Marianne Vangstuen     Brulanes       67      17,1       84        
Hilde S. Andersen      Nøtterøy       59      17,3       77
Anne Gry Pettersen     TK             63      17,3       80
Marit Børresen         STIF           64      17,4       79
Heidi Andersen         TK             61      17,4       79
Anne Lise Rygh         TT             49      17,6       71
Gunhild Johnson        LT             63      17,6       81
Tiril Sørum      Sandvin    84   17,88   01
40
Åse Svinsholt          Ivrig          56      17,7       71
Maria Thelle           TFIK           69      17,8       87
Kari Wirgens           TT             56      19,9       72
Thove Marie Johansen   Runar          59      17,9       78
Heidi Berg             Høyjord        57      18,0       72
Ingun Holden           LT             64      18,0       82
---18,0--

400M HEKK

 
Heidi Trollsås         Runar          80      58,62      01
Lisbeth Andersen       TFIK           64      60,66      89
Ellen Strøm            Runar          80      61,60      99
Kristine Hansen        Runar          77      62,32      95
Marianne Vikne         TFIK           69      63,5       84        
Åse Svinsholt Smith    TK             56      64,9       79
Unni Arvesen           LT             67      65,3       85
Elisabeth Ludahl       Runar          71      65,81      89
Marte Bergh            TFIK           74      66,02      91
Ingunn Holden          LT             64      66,5       82
10
Marianne Vangstuen     Brunlanes      67      66,66      84        
Randi Nymoen           LT             68      66,6       85
Hanne Firing           Borre          64      67,43      83
Gro Henriksen          TFIK           72      67,58      89
Toril Bergh            TT             65      67,70      80
Cecilie Lund           LT             65      68,1       84
Maria Thelle           TFIK           69      68,25      86
Unni S. Andersen       Nøtterøy       65      68,6       83
Hanne Rolfsen          TFIK           65      69,32      82
Anne Gry Pettersen     TT             63      69,3       81        
20
Charlotte S. Hansen    Runar          70      69,3       81
Mailen Rognerud        Brunlanes      72      69,3       87
Thove Marie Johansen   Runar          59      70,1       78
Marianne Hansen       Runar          82      70,60      99
Ann Lisbeth Hansen     Runar          60      71,8       77
Åse Kristin Skarbøe    LT             64      72,3       82
Trine Gunnerud         TK             59      72,9       81
Cathrine Barth         Runar          69      74,13      86
Jeanett Foyn Skovly    TFIK           68      74,2       86
---75,0--

HØYDE

 
Marianne Vikne         TFIK           67      1,85       84
Linn Broch             Sandvin        83      1,75       99
Heidi Benserud         Horten         58      1,74       77
Birgit Brosø           TFIK           71      1,73       90
Anette Lensberg        TFIK           80      1,72       97
Marit Børresen         STIF           64      1,70       79
Mari Langjordet        TT             61      1,69       77
Heidi Andersen         STIF           68      1,65       84
Heidi Engblom          TFIK           66      1,65       84
Kristin Lunner Vedeler TFIK           65      1,65       93
10
Kirsti Wimann Hansen   TK             61      1,63       77
Linda Myrbakk          TK             62      1,63       78
Marianne Gulliksen     Runar          67      1,63       81
Jeanett Foyn Skovly    TFIK           68      1,63       86        
Kari Christensen       Flint          74      1,63       90
Ann C. Breirem         TT             57      1,62       73
Heidi Berg             Høyjord        57      1,61       72
Liv Kristin Strand     TT             63      1,61       80
Trine Semb             TFIK           71      1,60       87
Kjersti Østby          TFIK           70      1,60       88
20
Anne Line Lande        TFIK           73      1,60       89
Kjersti M. Jergel      Sandvin        81      1,60       98
Trine Nordby           Høyjord        59      1,59       76
Synnøve Bendiksen      LT             66      1,59       83
Karin Vikne            TFIK           78      1,59       91
Hege Bruskeland        Flint          73      1,58       88
Nina Solli             Runar          72      1,58       89
Henriette Kristiansen  STIF           76      1,58       92        
Stine Renate Simensen Sandvin        84     1,58       00
Åse Svinsholt          Ivrig          56      1,57       71
30
Elin Bjørge            Runar          76      1,57       96
Øyunn Grindem     Sandvin    87   1,57    01
Ebba Lund              TT             39      1,56       64
Mary Ann Svindal       LT             59      1,55       75
Anne Gry Pettersen     Barkåker       63      1,55       77
Gunnhild Johnsen       LT             63      1,55       79
Ine Evensen            Fram           66      1,55       82
Jeanette Svanberg      LT             68      1,55       82
Kristin Gromstad       Nykirke        70      1,55       84
Randi Nymoen           STIF           68      1,55       84        
40
Unni Arvesen           LT             67      1,55       84
Katharina Hopen        TFIK           71      1,55       89
Caroline Abrahamsen  Sandvin    85   1,55    01 
Kjersti Hytten         Flint          73      1,54       87
Cecilie Hammarsnes     Tjølling       73      1,53       89        
Therese Dreng          STIF           77      1,53       91
Cecilie Granerød       Runar          79      1,53       95
Anne Lise Herland      Fram           46      1,52       65
Ranate Norin           Fram           76      1,52       89        
Tonje H. Hansen        Fram           86     1,52       00
50

STAV

 
Heidi Nedland          STIF           80      2,52       98
Anette Lensberg        TFIK           80      2,50       96        
Marianne Hansen        Runar          82      2,25       96
Eline Myrvang          STIF           84      2,20       98
Kristine Langeland     Horten         83      2,15       99
Renate Tveite          Runar          82      2,10       96
Ragne Myrvang          STIF           84      2,10       97
Ellen K. Markussen     STIF           84      2,10       98
Karina Fjeldstad       TFIK           69      2,05       87
Ellen Frette           TFIK           72      2,05       87
10
Liv Inger Johansen     Larvik         85     2,05       00
Ingri Langemyhr        Runar          82      2,00       96

LENGDE

 
Heidi Benserud         Horten         58      6,05       76                   
Trine Larsen           Runar          74      5,86       90
Thorhild S. Pettersen  LT             47      5,85       69
Lisbeth Andersen       TFIK           64      5,78       85
Marianne Vikne         TFIK           67      5,77       84
Elin Bjørge            STIF           76      5,72       98
Tone Bøe               Runar          66      5,70       82
Anne Gry Pettersen     Barkåker       63      5,69       81        
Inger Egtvedt Hansen   TT             47      5,65       66
Grete Mørken           Ivrig          64      5,64       83
10
Gro Henriksen          TFIK           72      5,61       89
Nina Liverød           Runar          57      5,55       72
Trine Schøne           TFIK           65      5,55       83
Unni Arvesen           LT             67      5,55       86
Linda Havstein         TFIK           79      5,51       98
Nina Berntsen          TFIK           66      5,49       84
Birgit Brosø           TFIK           71      5,48       87
Ellen Eftang           LT             56      5,47       74        
Ine Evensen            Fram           66      5,47       82        
Karin Henriksen        TFIK           69      5,45       85
20
Ellen Strøm            Runar          80      5,45       99
Linn Broch             Sandvin        83      5,44       99
Hege Bruskeland        Flint          73      5,42       88
Linn C. Andersen       Tjølling       73      5,42       90
Lise Johansen          LT             66      5,41       85
Vibeke Dyrøy           STIF           71      5,39       89
Charlotte S. Hansen    Runar          70      5,37       87
Heidi Trollsås         Runar          80      5,37       96
Stine R. Simensen      Sandvin        84      5,37       01
Stine Andersen         Runar          55      5,34       73
30
Karin Vikne            TFIK           78      5,32       93
Heidi K. Karlsen       LT             69      5,31       85
Ingrid M. Eidsten      Brunlanes      59      5,30       74
Åse Svinsholt Smith    TK             56      5,30       80
Stine H. Olsen         Fram           87      5,30       01
Anne C. Breirem        TT             57      5,28       73
Heidi Engblom          TFIK           66      5,27       83        
Wenche Standal         Runar          62      5,26       80
Kristin Foldvik        Brunlanes      74      5,25       90
Grete Gulliksen        TK             38      5,24       59
40
Linda Jensen           Runar          79      5,23       95
Grete Belaska          Nykirke        61      5,22       74        
Else Raastad           Runar          55      5,22       76
Liv Kristin Strand     TT             63      5,21       79
Vibeke Dyrøy           STIF           71      5,21       86
Marianne Vangstuen     LFIK           67      5,19       85
Maria Thelle           TFIK           69      5,18       84
Toril Bergh            TT             65      5,17       81
Anne Kolderup          Horten                 5,16       65
Ann Lisbeth Hansen     Runar          60      5,16       77
50
 

TRESTEG

 
Elin Bjørge            Runar          76      12,15      98
Marianne Vikne         TFIK           67      11,88      97
Trine Larsen           Runar          74      11,68      92
Linda Havstein         TFIK           79      11,60      01
Heidi Trollsås         Runar          80      11,40      97
Karin Vikne            TFIK           78      11,30      93
Marie Jacobsen         Horten         83      11,19      97
Birgit Brosø           TFIK           71      11,14      93
Stine Renate Simensen  Sandvin        84      11,07      01
Stine H. Olsen         Fram           87      11,00      01
10
Linn C. Andersen       Runar          73      10,72      92
Kristine Langeland     Horten         83      10,72      99
Kjersti Jergel         Sandvin        81      10,71      98
Ingri Langemyhr        Runar          83      10,69      98
Marianne Sandvik       Runar          75      10,41      92
Ellen Strøm            Runar          80      10,41      96
Grete Åstrøm           TFIK           76      10,32      94
Linda Jensen           Runar          79      10,27      94
Camilla Herland       LT             85      10,27     99
Liss Bjøness           TFIK           78      10,13      96
20
Nina Bexrud           STIF           83      10,13     99 

KULE

 
Birgit Brosø           TFIK           71      14,39      90
Marianne Thorsen       TFIK           68      13,99      87
Kjersti Østby          TFIK           70      13,51      89
Karin Vikne            TFIK           78      12,50      96
Toril Korsvik          Runar          64      12,21      82
Toril Mathisen Bøe     TK             62      12,04      81        
Heidi Engblom          TFIK           66      11,75      87        
Mary Ann Svindal       LT             59      11,58      75
Wenche Hellenes        LT             58      11,32      74
Else Marie Fjære       Teie           44      11,27      62                   
10
Vigdis Andersen        Horten         52      11,10      72
Heidi Benserud         Horten         58      11,06      77
Katharina Hopen        TFIK           74      11,05      91
Marianne Vikne         TFIK           67      10,96      94
Linn Therese Carlsen   Teie           81      10,92      98
Tone Bøe               Runar          66      10,88      82
Anne Gry Auen          TT             58      10,84      74
Kristin Lunner Vedeler TFIK           65      10,72      93
Liv Kristensen         TT             48      10,63      66
Solfrid Andresen       LT             51      10,61      67
20
Lene Andersen          Runar          72      10,56      90
Ellen  Strøm           Runar          80      10,52      98
Stine R. Simensen      Sandvin        84      10,50      01
Lene S. Andersen       Fram           74      10,44      91
Hanne Jahnsen          Runar          53      10,38      73
Cathrine Barth         Runar          69      10,35      87
Kristin Hoffart        Horten         64      10,31      79
Anette W. Johansen     STIF           76      10,31      93
Anette Stordal         Flint          82      10,29    00
Stine Andersen         Runar          55      10,26      72
30
Hanne Firing           Borre          64      10,23      83
Kjersti Jergel         Sandvin        81      10,22      98
Ellen S. Andersen      Ivrig          52      10,17      70
Kristine Kvalshaugen   TFIK           81      10,16      98
Susanne Nilsen         LT             65      10,14      84
Isabell Pedersen       Fram           46      10,08      62
Maria Thelle           TFIK           69      10,07      87
Hilde Haugen           Runar          66      10,04      84
Gro Gjertsen           LFIK           59      10,02      86
Linn Broch             Sandvin        83      9,98       00
40
Marit Saxegard         Barkåker       59      9,94       75
Ellen Thorsen          TK             63      9,93       79
Turid Sannes           Tjølling               9,90       83
Karina Fjeldstad       TFIK           69      9,90       87
Monica Hansen          Runar          51      9,88       69
Toril Bergh            TT             65      9,84       82
Marit Børresen         STIF           64      9,83       80 
Torgunn Aagaard    Fram          9,83    01       
Wenche Granerud        LT                     9,82       87
Lene S. Halvorsen      Tjølling       74      9,72       92
50
 

DISKOS

 
Karin Vikne            TFIK           78      50,64      97
Marianne Thorsen       TFIK           68      48,04      87
Kjersti Østby          TFIK           70      45,36      89        
Lene Andersen          Runar          72      43,82      92
Marianne Myrmæl        Barkåker       61      43,10      79
Karina Fjeldstad       TFIK           69      42,14      89
Birgit Brosø           TFIK           71      41,52      93
Mary Ann Svindal       LT             59      41,44      76
Maria Thelle           TFIK           69      40,94      87
Tone Bøe               Runar          66      40,42      83
10                     
Torild Mathisen Bøe    TK             62      37,70      81        
Marianne Vikne         TFIK           67      37,34      87
Heidi Engblom          TFIK           66      37,24      86
Anette Ludahl          Runar          73      37,16      91
Marianne Sandvik       Runar          75      37,12      93
Torgunn Aagaard    Fram          36,85   01
Isabell Pedersen       Fram           46      36,02      63
Katharina Hopen        TFIK           71      35,92      87
Anette Stordal        Flint          82      35,76      00
Laila Skau             TK             62      35,44      80
20                   
Hege Abrahamsen        Runar          74      35,12      92
Hanne Bettum           Ivrig          62      34,76      81
Else Marie Fjære       Teie           44      34,33      62
Marit Saxegard         Barkåker       59      34,02      75
Hilde Marthinsen       TT             62      33,80      80
Gry Enger              TFIK           72      33,76      88
Linn T. Carlsen        Teie           81      33,56      98
Wenche Hellenes        LT             58      33,10      75
Bjørg Nilsen           Fram                   33,08      55        
Heidi Berg             Høyjord        57      32,94      76
30
Anja Branshaug         STIF           75      32,94      93        
Liv Kristensen         TT             48      32,88      66
Kirsten Pettersen      Fram           46      32,85      62
Toril Korsvik          Runar          64      32,74      83        
Vigdis Andersen        Horten         52      32,42      70        
Kirstin Hoffart        Horten         64      32,20      80        
Ellen Thorsen          TK             63      31,92      79
Eva Almenning          Barkåker       59      31,90      75
Ellen S. Andersen      Ivrig          52      31,60      71
Silje Rørstad          TFIK           76      31,50      90
40
Marit Mathisen         TT                     31,44      57
Gerd Lier Eskerud      Gullhaug       42      31,32      77
Ingunn Myrvang         Runar          74      31,22      90
Susanne Nilsen         LT             65      31,06      86                   
Henriette M. Moe    TFIK      82   30,81   01
Rachel Kirby           Runar          62      30,78      79
Linda Myrbakk          TK             62      30,74      78
Stine Andersen         Runar          55      30,60      78
Heidi Benserud         Horten         58      30,36      74
Lillian Solvang        TK             63      30,30      78
50

SPYD

 
Karin Vikne            TFIK           78      50,21      00
Katharina Hopen        TFIK           71      47,10      90
Heidi Engblom          TFIK           66      45,10      85
Katja Nyberg      Runar         44,57   01
Kjersti Østby          TFIK           70      43,80      89
Heidi Andreassen       Fram           74      40,80      90
Susanne Nilsen         LT             65      40,58      85
Ann V. Christensen    LT             85     40,41      01
Tone Sivertsen         Høyjord        54      40,40      75        
Marianne Thorsen       TFIK           68      39,62      85
10
Hanne Firing           Borre          64      39,48      83
Anja Andreassen        Fram           74      39,32      90
Else Marie Fjære       Teie           44      35,95      62
Birgit Brosø           TFIK           71      37,96      88
Hanne Bettum           Ivrig          62      37,26      81
Rigmor Jønnum          LT             55      37,22      79
Kristin Lunner Vedeler TFIK           65      37,10      93
Linn Therses Carlsen   Teie           81      37,04      96
Silje Rørstad          TFIK           76      36,98      91
Åse Storhaug           Teie           43      36,70      64        
20
Kari Wirgenes          TT             56      35,68      76
Inger Marie Rostad     TFIK           71      35,52      88
Marianne Vikne         TFIK           67      35,26      83
Wenche Hellenes        LT             58      35,00      72
Ragnhild Hansen        Borre          59      34,68      78        
Kristine Kvalshaugen   TFIK           81      34,59      98
Nina Fjellin           TT             62      34,42      79
Tone Tisthammer        Flint                  34,24      95
Anette Lensberg        TFIK           80      34,18      95
Anne Lise Kristiansen  TT                     34,08      62                              
30
Lene Andersen          Runar          72      34,00      89
Karin Henriksen        TFIK           69      33,92      84
Anne Merete Øfsti      STIF           76      33,82      93
Anne Gry Auen          TT             58      33,50      76
Marit Børresen         STIF           64      33,44      81 
Ann Karin Buan         Flint          76      33,42      90
Stine Andersen         Runar          55      33,40      78
Hilde Haugen           Runar          66      33,24      83        
Eva Almenning          Barkåker       59      32,94      75
Mona Ullmann           TFIK           67      32,94      92
40
Anne Gry B. Melsom     TT             58      32,90      81        
Janneche Pedersen      TT             61      32,84      80
Marianne Myrmel        Barkåker       61      32,76      77
Gunnhild Gaasholt      Runar          70      32,74      86
Cecilie Hammarsnes     Tjølling       73      32,70      89        
Ingri Langemyher      Runar          82     32,58      99
Cathrine Rauan         Fram           74      32,56      90
Ellen Frette           TFIK           72      32,34      86
Monica Hansen          Runar          51      32,30      68
Mary Ann Svindal       LT             59      32,10      78
50

SLEGGE

 
Henriette M. Moe       TFIK           82      41,45      00
Linn T. Carlsen        Teie           81      36,46      99
Inger Austbø          Flint                  34,88      00
Marianne Thorsen       TFIK           68      33,82      87
Ragne Myrvang          STIF           84      33,29      01
Kjersti Østby          TFIK           70      32,94      89
Marit Huflåtten        Flint          53      31,13      00
Stine Huflåtten        Flint          83      30,52      99
Karin Vikne            TFIK           78      29,14      97
Eline Myrvang         STIF           84      26,40     01 
10
Karina Fjeldstad       TFIK           69      25,98      89
Anette Stordal         Flint          82      25,77      98        
Eva Fogstad            Flint                  25,54      95
Tone Tisthammer        Flint                  24,80      94
Ingri Langemyhr       Runar         82     23,27      99
Jeanett Skovly         TFIK           68      22,48      86
Kristine Kvalshaugen   TFIK           81      22,20      96

7 KAMP

 
Marianne Vikne         TFIK           67      4980       83
15,25w-1,73-10,10-26,41/5,18-33,76-2,19,87
Birgit Brosø           TFIK           71      4865       88
16,07-1,63-11,00-27,09/5,21-37,96-2,18,48
Heidi Engblom          TFIK           66      4433       84
17,1-1,62-11,15-27,9/5,06-40,66-2,34,8
Hanne Firing           Borre          64      3591       81
20,8-1,35-9,15-28,6/4,73-35,70-2,22,0
Gunhild Johnson        LT             63      3487       81
17,9-1,55-8,24-29,3/4,83-24,06-2,44,2
Katharina Hopen        TFIK           71      3005       87
19,11-1,48-9,51-28,44/4,46-37,42-0
--3000--