CYRIAX BEHANDLING -KLINISK ORTOPEDISK MEDISIN

Jeg har tatt Cyrax skulder og lumbalcolumna kurs. Styrken til en Cyriaxundersøkelse er objektive vurderinger og standardisert utdanning som er den samme i alle land. Svakheten er behandlingsdelen og ensidig mekanisk tilnærming til problemet (der er MT bedre). I Sverige likestilles Cyriax og MT utdanning (A8 takst). Forskjellen på en MT/Cyriax undersøkelse er bl.a. at MT noen ganger baserer seg for mye på subjektive vurderinger og uspesifikke tester, dessuten er den ulik i forskjellige land.

  • Link til den Norske KOM forening
  • Link til den Svenske KOM forening