Gruppeoppgaver

Hovedpoenget med gruppeoppgavene var bl.a. å orientere seg i litteraturen. Gruppen jeg var i gruppe besto alle innleveringene greit i 1. forsøk, så det lønner deg å legge litt arbeid i disse oppgavene. Men vi hadde en del diskusjoner om innholdet, og alle var ikke like interessert i at alle detaljer skulle være presise, så oppgavene har en del upresis/uklarheter. Av 6 gruper var det bare 2 som besto alle i 1. forsøk. Oppgavene er i Word format og foreligger urettet. Men vi fikk generelt gode tilbakemeldinger og våres besvarelser var blandt de bedre på kullet.

Gruppeoppgave 1
Gruppeoppgave 2
Gruppeoppgave 3