Multiple choice tester

På studiet Idrettspsykologi ved Høgskolen i Bergen hadde vi 5 multiple choice tester som var med i vurderingsgrunnlaget. Temaene var motivasjon, persepsjon, emosjoner/mental trening, gruppepsykologi og motorisk læring. Testene besto av 35-45 spørsmål, jeg har laget 5 tester på 20 spørsmål med eksempler på hvordan spørsmålene så ut.

  • Motivasjon
  • Persepsjon
  • Emosjoner og mental trening
  • Gruppepsykologi
  • Motorisk læring