Kinetic Control

Jeg har foreløpig grunnkurs og nakke, men kommer til å gå videre med kursingen fordi jeg ser at metoden har mye for seg i mange tilfeller. I England kan man ta en kompetansegivende utdannelse i KC. Men de fleste tar nok basiskursrekken på 17 dager som består av: grunnkurs 2d, lumbal columna 3d, nakke 2d, skulder 2d, hofte/UE 3d, SI ledd/bekken 3d og klinisk resonnering/stabilitetstrening 2d.

Kinetic Control er et behandlingskonsept og en metode som har dynamisk stabilitet, dvs. kroppsholdning, bevegelsesfunksjon og muskelbalanse i fokus. Dysfunksjonene identifiseres og klassifiseres og det gis forslag til behandling. Det handler ikke om muskelstyrke, men om propriosepsjon og rekruttering der noen muskler ikke er aktive mens andre er overaktive. Det er viktig med god holdning og hensiktsmessig utførelse av bevegelser med minst mulig energi og størst mulig kvalitativ funksjon i forhold til omgivelsene.

Kinetic Control (og alle endre konsepter) bør ikke stå alene som primær behandlingsintervensjon, men kombineres med f.eks. MT, MTT, SET, idrettsfysioterapi eller McKenzie

Link til den internasjonale Kinetic Control siden

Danmark har kommet noe lengre i utviklingen enn Norge, og arrangerer betydelig flere kurs der Flemming Enoch er en av drivkreftene.