Lactate Pro LT-1710

 

Det er delte meninger om bruk av laktatmålinger i treningsprosessen. Noen mener et er helt bortkastet, mens andre mener det er helt nødvendig for å styre treningen optimalt. Jeg ligger et sted midtimellom. Et apparat med bra kvalitet er Lactate Pro LT-1710, det fåes kjøpt i Norge, men jeg kjøpte min i Tyskland til ca. 50% av prisen i Norge. Stripsene er relativt dyre, men de er også betydelig billigere i Tyskland, hver strips kan da komme ned i under 20 kroner. Dette betyr at en test fort kan koste 100-120 kroner i materiell. En test på et laboratorium koster vanligvis mellom 500-600 kr.

Ulike benevninger blir benyttet for å beskrive "terskelen" og jeg benytter maxlass fordi anaerob terskel blir et litt misvisende begrep fordi noen tror at arbeidet går fra aerobt til anaerobt når man "passerer terskel", det stemmer ikke.

Det er også mange myter knyttet til maxlass:
* at den er ca. der man "stivner", det stemmer som regel ikke fordi man da som regel er langt over maxlass
* at 10 km løp ligger ca. på maxlass, det kommer an på nivå og er i beste fall rimelig upresist, halvmaraton kan gå over maxlass hvis man er trent, og syklister kan ligge langt over maxlass på 1 times intensivt arbeid
* at maxlass er en laktatverdi, det stemmer heller ikke, maxlass er en belastning med en tilhørende laktatverdi
* at trening over maxlass er farlig, litt over er helt ufarlig, men det krever mer restitusjon i etterkant. Anaerob trening derimot kan virke negativt på det aerobe systemet på litt lenger sikt, men det er noe helt annet enn belastning litt over maxlass

Ved prøvetaking er det også noen faktorer man bør være klar over: Lactate pro har ca. 150% høyere verdier i forhold til YSI, pga forskjellige måleetoder der YSI måler i uhemolysert blod uten korreksjon for Hct, mens Lactate pro måler hemolysert blod.

  HF  VO2  YSI   LT-1710  
1 60-72 45-65 0,5-1  0,8-1,5
2 72-82 65-80 1-1,5  1,5-2,5
3 82-87 80-87 1,5-2,5 2,4-4,0
4 87-92 87-94 2,5-4  4,0-6,0
5 92-100 94-100 4-7   6,0-10,0

*Ulike beregningsmetoder for maxlass benyttes, for YSI er hvileverdi + 1,5 mmol/l vanlig, mens for Lactate pro benyttes hvileverdi +2,3. Noen benytter også fast verdi på 4 mmol/l (lactate pro). Den kan diskuteres fordi det er store individuelle forskjeller på maksimale laktatverdier
* Godt trente utholdenhetsutøvere har ved maxlassbelastning ofte verdier mellom 2-3 mmol/l for YSI og 3-4,5 mmol/l for Lactate pro, moderat/dårlig trente kan ha langt høyere verdier ved maxlass
* Ulike prosedyrer benyttes, men 5 minutters drag er vanlig, studier har vist ulike laktatonsentrasjoner avhengig av dragets lengde, og lengre drag har progressivt høyere verdier desto hardere belastningen er
* Målinger gjenspeiler belastninger rimelig presist fra middels til maksimale belastninger
* Målingene påvirkes bl.a. av dehydrering, ernæringstilstand, høyde over havet, aktivitetsform / spesifikk muskelaktivitet, oppvarming, og hvor godt man treffer intensiteten på starten av draget
*Sammenhengen mellom maxlass og prestasjoner er god fra 5 km til maraton, og f.eks. bedre en sammenhengen mellom maksimalt oksygenopptak og prestasjon. Grunnen er at maxlass er en funksjon av maksimalt oksygenopptak, arbeidsøkonomi og utnyttingsgrad
* Maxlass hos godt trente kan ligge over 90% av HF peak, mens den for utrente kan ligge på 60% av HF peak
* Å sammenligne resultater mellom utøvere har lite for seg, testen kan derimot brukes til intensitetsstyring og til å måle fremgang på selg selv ved at laktatverdiene høyreforsyves i et koordinatsystem med farten på x aksen
* Å bruke en test fra en bevegelsesform ( f.eks. løp) til å styre treningen i en annen bevegelsesform ( f.eks. langrenn) er ikke fornuftig. Anbefalingene gjelder kun i den bevegelsesformen man testes i
* Det er ikke anbefalt å predikere prestasjonsnivå ut fra en maxlasstest pga. for mange usikre parametre i forhold til konkurransesituasjon, men som et omtrentlig estimat for godt trente vil jeg anslå at i løp ligger 5000m ca. 2,7 km/t over maxlass, 10000m 1,7 km/t over og 1/2 maraton 0,7 km over. For moderat/dårlig trente kan 1/2 mar. være litt under maxlass, 10km noe over og 5000 langt over.

Under treningssidene på hjemmesiden finnes det en artikkel om dette temaet