Medisinsk treningslære

I dag er er god evidens for aktivitet/trening som intervensjon ved en rekke sykdommer og skader. I fysioterapifaget har også de fleste terapeuter beveget seg fra passiv benkebehandling til aktiv behandling.

Så vidt jeg vet finnes det ikke en entydig definisjon av medisinsk treningslære, men både fysisk aktivitet/trening som forebyggende tiltak mot livstilssykdommer og trening/aktivisering av pasienter med skade/sykdom er en del av feltet medisinsk treningslære. Skal man lede trening/aktivitet av ulike pasientgrupper er det nødvendig med god treningslærekunnskap, men det er også nødvendig med medisinske kunnskaper i forhold ulike diagnoser.

UTDANNING
norges idrettshøgskole har et studie i Fysisk aktivitet og helse, men det tar ikke for seg opptrening av pasienter med ulike skader. Høgskolen i Bergen hadde et nettbasert studie på 15 ECTS som varte i et semester, målgruppen til dette studiet var fysioterapeuter. Studiet startet med en 3 dagers samlig i Bergen. Samlingen var nyttig fordi man blir kjent med de man skulle arbeide i gruppe med. Å få en gruppe til å fungere over nettet er ikke enkelt hvis man ikke på forhånd lager klare retningslinjer og kjøreregler. Det var stor variasjon hvor mye hver enkelt la ned i studiet (og på "sluttkunnskapsnivået" til hver enkelt student). Studiet hadde ellers PBL filosofi der studentene hadde stor valgfrihet.

Studiet hadde 3 nettbaserte kunnskapstester og 3 gruppeoppgaver som måtte være godkjent for å gå opp til eksamen som var en individuell oppgave. Den hadde ikke stort omfang (maks 7000s) og det krevde ikke allverden hvis man har litt erfaring med å skrive tilsvarende oppgaver. Jeg fikk faktisk A i en oppgave om hjerterehabilitering (pdf format).

VURDERING
Jeg leste studieplanen på forhånd og var stort sett klar over hva jeg gikk til, og etter å ha fullført studiet kan jeg konkludere med at det var rimelig basic. Jeg regner med de går ut fra at fysioterapeuters treningslærekunnskaper er begrenset, og det kan jeg si meg til dels enig i da de fleste utdanningsstedene generelt har vært alt for dårlige (det er mulig det har endret seg noe de senere årene). Men hvis man har idrettsfaglig utdanning har ikke studiet særlig meget å tilføre hvis man er over snittet oppegående og ikke bare så vidt kom igjennom idrettsstudiet. Men for vanlige fysioterapeuter har nok studiet en del å tilføre, og mange lærer en del i gruppeprosessen. Dessuten teller studiepoeng mer enn tilfeldige kurs ala Hoff & Helgerud's "milde hjernevaskingsuke".

PBL er det mange meninger om og personlig mener jeg at veilderne bør være mye mer aktiv med styring og aktive tilbakemeldinger. Studiet var også mye mer "treningslære enn medisinsk" og etter min mening kunne mye av stoffet vært forkurs. Hvordan skal man trene f.eks. ACL pasienter, hoftearthrose, KOLS pasienter eller når kan man bruke eksentrisk trening som behandlingsmetode er noen av haugevis av spørsmål som ikke ble nevnt i studiet. Nå har studiet ikke noe om opptrening etter skader, og da bør man kanskje endre fagplanen der det står at studentene skal opparbeide kunnskap i forhold til å "lede og gjennomføre trening og aktivisering av pasienter innenfor en rekke sykdoms- og skadekategorier". Når man selv bestemmer hva man skal lære kan det fort bli for snevert og kunnskapsnivået til studentene blir rimelig variabelt.

LITTERATUR
Grunnboken på studiet er Kisner C. and Colby L.A.(2002): Therapeutic Exercise. Foundations and Techniques

Det er også utgitt en bok på Norsk - Medisinsk treningslære av Østerås og Stensdotter. Boken er ikke spesielt god og ca. 50% av innholdet beskriver styrke/utholdenhet/bevegelighetstrening som er grundigere beskrevet i andre bøker. Den medisinske delen er grundigere beskrevet i bøkene under som kan lastes ned gratis fra nettet.

I Danmark har Sundhedsstyrelsen utgitt en bok om Fysisk aktivitet - håndbog om forebyggelse og behandling. Det er en bok på over 300s som bør lastes ned, den kan anbefales.

I Sverige har Statens folkhälsoinstitut utgitt en bok om Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling. Det er en bok på over 400 sider som også bør lastes ned. Personlig liker jeg den Danske boken bedre, men det er mye bra stoff i denne også.