Motorisk læring

1. Motoriske ferdigheter kan klassifiseres på ulike måter, hvilke?

Etter vanskelighetsgrad
Etter personinvolvering
Etter hvordan oppgaven er organisert

2. Hva er en enkeltferdighet?

Pilkast
Pusse tenner
Løpe

  3. Hva er en kontinuerlig ferdighet?

Ta imot en ball
Kjøre bil
Pilkast

4. Hva er en åpen ferdighet?

  Høyde
  Skyting
  Fotball

5. Fokault kunnskapsbegrep: Har du ferdigheter har du også kunnskaper:

  Riktig
  Galt
  Omvendt; har du kunnskaper har du også ferdigheter

  6. Læring som produkt og læring som prosess er:

  Det samme
  Nesten det samme
  Forskjellige ting

7. Hva er forskjellen på operant betinging og klassisk betinging?

  Forsøksdyret er aktivt
  Forsøksdyret er passivt
  Det er ingen forskjell

8. Hvilken svømmeart bygger på flyogenetiske bevegelser?

Ryggcrawl
Butterfly
Crawl

9. Hva er en ontogenetisk bevegelse?

  Løpe
  Kaste
  Turn

10. Hva er en primær forsterker?

  Straff
  Mat
  Penger

11. Er sekundære forsterkere medfødt?

  Ja
  Nei
  Ja, men kun hos dyr

12. Hva er karakteristisk for "knowledge og result"?

  Bøy armen
  Mer bredde i angrepet
  Du traff 10 cm utenfor

13. Hvilke fordeler er det ved "summary feedback"?

  Gir mer stabile bevegelser
  Er mer personlig ennandre typer feedback
  Varer lengre enn andre typer feedback

14. Mental trening i forhold til motorisk læring, smalt eller utvidet perspektiv?

  Smalt
  Utvidet
  Begge deler

15. Effekten av mental trening er størst når antall kognitiv symbolske effekter er:

  Høyt
  Lavt
  Middels

16. Kan mental trening føre til feillæring?

  Ja
  Nei
  Tvilsomt

17. Hvilke idretter er det viktigst å tilpasse til ulike situasjoner?

  Lukkede idretter
  Åpne idretter
  Begge deler

18. Hvor har ifølge Fitt's tilbakemelding fra lærer størst effekt?

  På det verbalt- kognitive stadiet
  På det motorisk- assosiative stadiet
  På automatiseringsstadiet

19. Hvilken undervisningsmetode gir vanligvis best læringseffekt?:

  Helmetoden
  Delmetoden
  Begge like gode

20. Når er læringsutbyttet størst ved "slow motion practice"?

  På slutten av læringen
  Midt i læringen
  I begynnelsen av læringen