Redcord

(tidligere SET - Sling Exercise Therapy)

Redcord et et norskutviklet konsept for undersøkelse, aktiv fysikalsk behandling og trening. De senere årene er det også blitt økt bruk av terapimaster som et treningsredskap til friske.   Hovedelementet i Redcord er trening av styrke, stabilitet og sansemotorikk, der hensikten er å forbedre funksjon og opprettholde den for å redusere sannsynligheten for at plagene kommer tilbake. Behandlingen starter med undersøkelse og testing av "Weak links". På bakgrunn av testingen lages det et øvelsesprogram for behandling og egentrening. Neurac er et annet begrep som benyttes der man "gjennom høydosert nevromuskulær stimulering tilstreber å aktivere muskulatur" (Den norske lærergruppen 2005).

Det foregår ulike forskningsprosjekter med Redcord konseptet, og det er publisert flere studier.

UTDANNING

Består av kursing som starter med Redcord grunnkurs på en dag. Videre kursing deles opp i 2 kurs i hhv. over og underekstremitet; 1O/1U + 2O/2U hvert kurs er på 2 dager. De har også spesialkurs for behandling av eldre (Senior) og barn (Kids). I 2006 ble det ingått et samarbeid med Finsole med kurs med fokus på fot og fotavvikling. Redcord Sport 1 og 2 for andre interesserte var også nytt i 2006.

VURDERING

Redcord er et nyttig undersøkelse/behandligsverktøy på linje med mange andre konsepter, men det er ikke enestående eller fantastisk som noen gir uttrykk for. Det finnes studier som viser positive resultater med trening i Terapimaster, men apparatet er kun et hjelpemiddel som benyttes i en behandlingsfilosofi, og de samme resultatene kan like godt oppnåes med annet utstyr som tilfredsstiller kravene til hvordan treningen skal gjennomføres.

Jeg har 1-2 O/U + sport 2,og kursene jeg tok var av variabel kvalitet. På trinn 1 er det variabelt nivå på kurslederne og jeg opplevde begge deler. Trinn 1 er også rimelig simpelt slik at man egentlig kunne gått rett fra grunnkurset til trinn 2. Trinn 2 var bra, mye pga. kurslederen som var meget dyktig, det er også klinisk arbeid med pasienter der det kommer frem mange gode diskusjoner. Sport 2 er for andre enn fysioterapeuter, og har man 1-2 O/U er det ikke noe nytt her.

Manualene som utdeles på kurset er ikke spesielt bra, særlig på trinn 2 som stort setter en beskrivelse av standard undersøkelsesmetoder som er pensum på grunnutdannelsen.  Jeg tror grunnen er at de er redd for fri kopiering av tester, behandling og progresjon, og at de ønsker å holde kunnskapen innenfor kurssystemene. Patenten på apparatet går ut i om noen år og frem til da vil nok firmaet melke kurdeltagerne for kurspenger. Det er også åpnet en klinikk på Lysaker og det er et fornuftig foretak med mye kompetanse, men det er lov til å være kritsik til prisen på en undersøkelse som kanskje kunne vært lavere med en annen beliggenhet av lokalene med betydelig lavere husleie.

Jeg er også kritisk til en overdreven språkbruk som revolusjonerende, fantastisk som er blitt benyttet. Det ble i 2006 startet kurs i SET sport for interesserte som personlige trenere, lærere o.l. og det er primært bra, men kan også virke mot sin hensikt. Noen PT'ere tror allerede at de har god greie på behandlig av pasienter (det stemmer i de fleste tilfeller ikke) og slike kurs kan forsterke denne tendensen. Men SET sport kursene legger vekt på at dette er trening for friske, der man ikke berører pasientbehandling eller undersøkelse. At Nordisk Terapi vil undervise slik at andre enn fysioterapeuter kan benytte apparatet forsvarlig må ansees som et fornuftig valg.

Det er også kommet kritikk av at ideen blir utviklet til en helt konsept. Et treningsredskap kan blir for altomfavnende og en Redcordterapeut kan fort bli litt ensporet. Mange mener det bør være et redskap på linje med andre apparater.

Totalt sett er Redcord et verktøy som er relevant og nyttig for mange pasientgrupper, det er også god trening for friske.

Link til  Redcord hjemmesiden

En liten kunnskapstest SET finner du her