SET test

1. Weak link

testes i åpen kjede

bør starte på et nivå pt. ikke utfører øvelsen korrekt

bør starte på et nivå pt. utfører øvelsen korrekt

testes alltid liggende

2. Weak link

testing fortsettes selv om det gir smerter

testing avsluttes når pt. ikke utfører øvelsen korrekt/får smerter

 

testing skal aldri gi smerter

er negativ hvis utførelsen er feil

  3. NEUAC

utføres i lukket kjede

utføres i åpen kjede

betyr at man rister i tauene

skal gi litt smerte

4.  NEUAC

utføres alltid i korte intervaller

gir alltid mindre smerte som resultat

utføres med stødig understøttelsesflate

har høy belastning/ lang holdetid

5. Platåpotensial i tonisk muskulatur

kan sammenlignes med  tetanus i fasisk muskulatur

er det samme som aksjonspotensiale i fasisk muskulatur

er patologisk

gir ofte myoser

  6. ”Flyveren”

bør testes på alle kroniske ryggpt.

bør testes på alle akutte ryggpt.

bør testes på pt. med neurologisk utfall

kan testes på pt. med morgensmerter/stående smeter/smerte i ro

7. Britt Stuge har oppnådd gode resultater med SET i behandling av

whiplash

bekkenløsning

korsryggsmerter

skuldersmerter

8. SET har fellestrekk med

MTT

McKenzie

Kinetic Control

Norsk Manuell terapi

9. FinSole kan assosieres med

NEURAC

Ground reaction force

Weak link

feed forward

10. SET

brukes for det meste til styrketrening

brukes ofte til akutte skader

har bred støtte i vitenskapelig litteratur

brukes ofte til trening av stabiliseringsmuskulatur og øving av sansemotorisk kontroll