MOTIVASJONSTEST

1. Når jeg våkner om morgenen og tenker på skolen gjør tanken på skolen meg:

1 meget trøtt
2 ganske trøtt
3 ingen reaksjon
4 ganske pigg
5 meget pigg

2. Jeg jobber hardere i samarbeid med medelever

1 alltid
2 ganske ofte
3 noen ganger
4 sjelden
5 aldri

3. Jeg ønsker at skolen skal avsluttes litt tidligere

1 alltid
2 ganske ofte
3 noen ganger
4 sjelden
5 aldri

4. Jeg opplever skolen som en belastning

1 alltid
2 ganske ofte
3 noen ganger
4 sjelden
5 aldri

5. Jeg ser frem til skoledagen med en positiv forventning

1 nei
2 sjelden
3 noen ganger 
4 ofte
5 alltid

6. Jeg opplever skolen som:

1 kjedelig/uinteressant
2 litt kjedelig/uinteressant
3 nøytral
4 gøy/interessant
5 veldig gøy/interessant

7. Jeg prioriterer skolen i forhold til alt annet jeg driver med

1 sist
2 på nedre halvdel
3 i midten 
4 på øvre halvdel
5 øverst

8. Mitt ønske om å lykkes på skolen er sterkt

1 stemmer aldri
2 stemmer sjelden
3 stemmer noen ganger
4 stemmer som regel
5 stemmer alltid

9. Mine mål på skolen er klare

1 stemmer aldri
2 stemmer sjelden
3 stemmer noen ganger
4 stemmer som regel
5 stemmer alltid

10. Jeg har samme motivasjon til å jobbe alene som til tverrfaglig arbeid

1 stemmer aldri
2 stemmer sjelden
3 stemmer noen ganger
4 stemmer som regel
5 stemmer alltid

11. Jeg er villig til å ofre andre interesser for å nå mine mål på skolen

1 stemmer aldri
2 stemmer sjelden
3 stemmer noen ganger
4 stemmer som regel
5 stemmer alltid

12. Jeg liker å gå på skolen selv etter en dårlig dag

1 stemmer aldri
2 stemmer sjelden
3 stemmer noen ganger
4 stemmer som regel
5 stemmer alltid

Sum: