Steinalderkosthold for idrettsutøvere

Det finnes flere forskjellige dietter med ulikt fokus. Toppidrettssenteret har gitt ut et informasjonsskriv om alternative dietter der steinalderdietten er nevnt i innledningen, men ikke beskrevet videre i teksten. Dette mailet jeg en av ernæringsfysiologene på toppidrettssenteret om fordi jeg mener det er inkonsekvent. Samtidig spurte jeg om de kjente til Steinalderdiett for idrettsutøvere men det gjorde hun ikke. Jeg har for lengst mistet noe av respekten for ernæringsfysiologer fordi det virker som om kunnskapsnivået om alternative teorier og detaljer innen praktisk ernæring er rimelig mangelfullt.

Steinalderdiett for idrettsutøvere er en modifisert steinalderdiett med en høyere andel karbohydrater enn en tradisjonell steinalderdiett. Det er gitt ut en bok om emnet; The Paleo Diet For Athletes (2005) av Loren Cordain og Joe Friel. ISBN 1594860890. En annen; Steinalderkosthold (2004) av Loren Cordain, ISBN 8277722605 inneholder stort sett det samme teorigrunnlaget, men anbefaler lavere andel karbohydrater som fort kan gi problemer for idrettsutøvere. Dette er også min personlige mening, men det finnes flere (Dag Poleszynski, Iver Mysterud, Kenn Halstensen, Jens Veiersted) som mener man kan klare seg med minimalt med karbohydrater. Dette strider mot mine kunnskaper om energiomsetningen, men at jeg har rett vil jeg ikke påstå

Jeg har oversatt et sammendrag av boken The Paleo Diet For Athletes. Hvis du mener artikkelen er interessant vil jeg anbefale at du kjøper boken. Om jeg selv spiser steinalderdiett? Vel, en god del av prinsippene følges, men å kutte ut havregrøten til frokost (brød er heller ikke anbefalt) er jeg ikke klar for enda.