VURDERING I KROPPSØVING

Hva vurderes ?

Hvordan vurderes det ?