AKTIVITETER I KROPPSØVING

Ballspill

Individuelle idretter

Grunntrening

Dans

Friluftsliv

Kroppsbruk og skadebehandling

Egentrening - prosjektarbeid