Steinalderkosthold

Stevia

Fra lærebok

Faktaark fra OLT

Ernæring

Hadde jeg vært ungdom i dag hadde jeg nok studert ernæring, for det er et fagfelt som har interessert meg i mange år. I løpet av de siste årene har jeg lest en god del og etterhvert opparbeidet meg et greit kunnskapsnivå.

For å få en litt mer formell kompetanse tok jeg derfor et nettstudie i ernæring ved Høgskolen i Sør Trøndelag høsten 2006. Faget er den del av studiet Bachelor i matteknologi. Modulen var på 6 ECTS, men innhold og pensum krevde mer enn studiepoengene skulle tilsi. Studiet kan anbefales hvis man ønsker en litt mer grundig innføring med basiskunnskap. Studiet har frivillige innleveringer i forhold til de ulike leksjonene, men det er en fordel å levere inn fordi man må lese pensum og dessuten finne svar andre steder (nettet) .

Studiet inneholder også en kostholdsundersøkelse der man skriver om et selvvalgt tema og undersøker sitt eget (eller andres) kosthold over tre dager. I disse tre dagene skal all mat som spises veies. Beregninger blir deretter foretatt på Mat på data. Det var ganske interessant å se hvor mye man fikk av energi fra ulike næringsstoffer + mineraler og vitaminer. Jeg skrev om antioksidanter og oppgaven finner du her. Denne undersøkelsen teller 30% av karakteren (teori 10% og kostholdsundersøkelsen 20%) Studiet avsluttes med en 4 timers skriftlig eksamen, som ikke var spesielt vanskelig, den kan du ser her. Jeg endte opp med karakteren B etter delkarakterene A,B,B, og det var jeg godt fornøyd med. Med jevn lesing kommer man langt, for jeg la aldri inn noen sluttspurt med sprenglesing før eksamen.

Enkelstående kurs innen alternativ medisin eller fitness er ganske overfladiske og mest klinisk rettet uten bakgrunnskunnskap, og det kan alle ha nytte av. Mange som er interessert i ernæring ønsker kun kliniske kunnskaper som kan brukes direkte i praksis, og det er jo greit, men det er en fordel med litt mer bakgrunnskunnskap, og jeg angrer ikke på at jeg tok dette studiet.

Hvis man ser på studieplanene til ernæringsstudiene ved universitetetene i Bergen eller Atlantis ser man at mye av studiet er basisfag.

Kostveilederkursene fra Akademiet for personlig trening,eller Skandinavisk Institutt for Klassisk Homeopati er for det meste klinisk rettet, men at man kan kalle seg kostveileder etter slike korte overfladiske kurs er det grunn til å være litt kritisk til.

NIH har også et kostveilederkurs på 5 ECTS for å prøve å kvalitetssikre kursene, men innholdet er i samme gate (eller tynnere) i forhold til de 2 kursene nevnt i setningen over.