Idrettsernæring quiz

Testen er for det meste basert på Olympiatoppens faktaark der de fleste svarene finnes.

 • Hele testen 63 spørsmål
 • Del 1 21 spørsmål ( 1-21)
 • Del 2 21 spørsmål (22-42)
 • Del 3 21 spørsmål (43-63)

  Aktuell litteratur

  På Olympiatopens hjemmeside http://www.nif.idrett.no/ot2.asp?p=53381 Finner du en del artikler om ulike ernæringsmessige forhold som er relavent for idrrettsutøvere hver på 2 A4 sider

  Sosial og helsedirektoratet har gitt ut heftet Prester bedre med riktig kost En praktisk veiledning for idrettsutøvere (31 sider)

   http://www.shdir.no/vp/multimedia/archive/00005/IS-0045_5343a.pdf

  Sosial og helsedirektoratet har også gitt ut  en mer omfattende rapport for de som er ekstra interessert:  Mat og prestasjon. Kostholdsanbefalinger for idrettsutøvere (91 sider) http://www.shdir.no/vp/multimedia/archive/00001/IS-1132_1682a.pdf