Hvert kapittel i læreboken har 10 multiple choice spørsmål med 4 svaralternativer. Skal eksamen beståes bør man klare disse spørsmålene relativt greit. Jeg har oversatt spørsmålene til norsk, de finner du under.

Ang. læreboken var den grei nok med både basicstoff beregnet for personer totalt uten forkunnskaper og mer krevende stoff. Men den har mye fyllstoff, og over 700 sider + vedlegg er alt for mye. At det ikke finnes en tilsvarende bok på Norsk skjønner jeg ikke etter som det er stor generell interesse for ernæring.

 • Kapittel 1. En oversikt over ernæring
 • Kapittel 2. Planlegging av en helsemessig diett
 • Kapittel 3. Fordøyelse, absorbsjon og transport
 • Kapittel 4. Karbohydrat, sukker, stivelse og fiber
 • Kapittel 5. Lipider, triglyserider, forforlipider, steroler
 • Kapittel 6. Protein, amminosyrer
 • Kapittel 7. Metabolisme, transformasjon og interaksjoner
 • Kapittel 8. Energibalanse og kroppskomposisjon
 • Kapittel 9. Vektkontroll, overvekt og undervekt
 • Kapittel 10. Vannløselige vitaminer B og C
 • Kapittel 11. Fettløselige vitaminer A,D,E,K
 • Kapittel 12. Vann og hovedmineralene
 • Kapittel 13. Sporstoffer
 • Kapittel 14. Fysisk aktivitet, ernæring og kroppsadaptasjon
 • Kapittel 15. Graviditet og amming
 • Kapittel 16. Spebarn, barn, ungdom
 • Kapittel 17. Voksne og eldre
 • Kapittel 18. Diett og helse
 • Kapittel 19. Forbrukertanker om mat og vann
 • Kapittel 20. Hunger og globale forhold