Jegerprøvetest 1

Jegerprøvetest 2

Jegerprøvetest 3

Testene er relativt vanskelige,
trolig værre enn de originale
testene.

Kilder: Jegerprøveboka,
Feltbok. Vedlegg til jegerprøvebøkene.
1000 spørsmål og svar til jegerprøven.

Testene er laget i privat regi og er ikke
godkjent av offentlige instanser.

Kommentarer til testene kan
sendes her

besøk siden 08.03.04
(1676 fra 05.01-07.03.04)

JEGERPRØVEN

Førstegangsjegere må bestå jegerprøven og være registrert i jegerregisteret for å drive jakt. Prøven består av 50 spørsmål med 3 svaralternativer der 80% (40 sp.m) må være riktig. Er jegerprøven vanskelig? Tja, det kommer an på hvor mye man kan fra før og hvor mye tid man legger ned på å lese. Jeg hadde brukbare forkunnskaper, leste leksjonene til hver time, og repeterte en del timer siste helgen før prøven. Dette var mer enn nok til å bestå. Da jeg tok kurset besto 6 av 12 ( de fleste var 15-17 år). Det vanskligste er visst nok artsbestemmelse og jaktlovgivningen.

Kurset er på 30 timer med teori og skyting. Prisen varierer som regel mellom 800-2000 kr avhengig av hvor i landet man tar kurset. Dessuten kommer en eksamensavgift på 200 kr.

Det er laget en egen forskrift om Jegerprøve (1985-12-20 nr 2246) den beskriver bl.a. at spørsmålene skal være hentet fra følgende emner: generell viltøkologi, artskunnskap, viltloven og andre aktuelle bestemmelser, viltkonvensjoner, viltforvaltning, naturvern, viltsykdommer, viltstell, jaktvåpen, ammunisjon, jakthunder, norske jaktformer, fangst og fangstredskaper og behandling av felt/fanget vilt.

Jeg var først ute med et eksempel på jegerprøve på nettet, men nå er det laget en test til som ligger på en link på siden til NJFF. Jeg konstruerte 3 eksempler før jeg tok jegerprøven, både for å lære javascript og fordi "learning by doing" er et bra læringsprinsipp. Maksimal tid på jegerprøven er 50 minutter.

Den svenske jegerprøven består av 80 spørsmål på 60 minutter der 70 må være riktige. De har i tillegg en storviltprøve på 30 spørsmål på 30 minutter der 26 må være riktige. På hjemmesiden til det svenske jegerforbundet finnes eksempler på tester.

Den danske testen består av 40 spørsmål på 30 minutter der 36 må være riktige. Både Sverige og Danmark har praktiske prøver med våpenhåndtering og avstandsbedømmelse slik at det totalt sett ser vanskeligere ut å bli jeger.