BARN

Jeg arbeidet 1/2 år med barn, men sa opp stillingen bl.a. fordi jeg "glemte" manuelle undersøkelser/teknikker, arbeidet ble for lite utfordrende og fordi skole/barnehage ofte viste manglende interesse i forhold til å oppnå optimale resultater.

Jeg har lagt ut en del tester/vurderinger som man bør ha kjennskap til hvis man arbeider med barn. Tester bør ikke brukes ukritisk og aldri alene. Observasjon og vurdering av bl.a. lek, kognisjon, persepsjon, samspill, impulsivitet er også viktig, men kan ofte bli preget av manglende objektivitet. Bruk alltid både observasjon, evt. test og samtale med foresatte/ barnehagepersonell/ lærere før man setter igang tiltak.

Testene er OCRscannet, det kan derfor forekomme skrivefeil, gi beskjed hvis du finner noen. Jeg har lagt ut vanlige word versjoner. Script versjoner jeg benytter for å lette journalarbeidet kan du evt. lage selv.

Det anbefales å lese manualene/bakgrunnsmateriale til de respektive testene.

Obs - de største filene kan ta lang tid å laste ned

 • ABC 874 kb
 • AIMS 621 kb
 • FBH 238 kb
 • Finmotorisk utvikling 0-6 år 198 kb
 • FNU 35 kb
 • Forslag til vurdering av barn 0-3 år 55 kb
 • Generell utvikling fra liggende til stående 110 kb
 • GMFCS 45 kb
 • GMFM 44 kb
 • Enkel grovmotorisk test 65 kb
 • MFE 3,84 mb
 • Motor assessment battery for ADHD 21kb
 • MPU 2,29 mb