Idrettskader

Mckenzie

Cyriax

MTT

Redcord

Kinetic control

Medisinsk treningslære

Barn

Tester

FYSIOTERAPI

Søkte fysioterapi etter militærtjenesten, men kom ikke inn - ble lærer istedet. Tanken på over 30 år til i læreryrket var litt skremmende. Søkte igjen i 98 og kom inn, relevant utdannelse og praksis var utslagsgivende. Er fysioterapistudiet vanskelig ? Vurder selv - her er noen av eksamensoppgavene

I 2005 kom jeg inn på MT studiet i Bergen, men praksisplass i Tromsø med dertil økonomisk tap pga. relativt høye utgifter til leie av praksisplass, veilederhonorar og reiseutgifter til Bergen førte til at jeg takket nei til studieplassen. Når man i tillegg ikke fikk praktisere annet enn det som ble undervist i Bergen ble det litt for proteksjonistisk. Hva med Mckenzieteknikker, Cyriax manipulasjoer eller nålebehandling? Å bli fratatt disse behandlingsmetodene er litt for proteksjonistisk for meg.

I 2007 kom jeg inn på Masterstudiet i idrettsfysioterapi på Norges Idrettshøgskole. Men der takket jeg også nei, for med 2-5 dagers ukentlig undervisning og obligatorisk fremmøte med gruppearbeid i noen fag + 3 mnd's obligatorisk praksis lot dette seg ikke kombinere med jobb og pendling 290 km fra Oslo + 3 mnd's permisjon fra jobben.

Jeg kom også inn på Masterprogram i helsefag - Fysioterapivitenskap ved universitetet i Bergen i 2007. Der er det en litt annet system både med antall forelesningsdager og eksamensform, og alternative læringsmetoder via nettet. Dette lot seg kombinere med jobb, og jeg startet her høsten 2007.

Å takke nei til både MT og idrettsfysio (som mange sikler etter) er kanskje spesielt. Selv om motivasjonen i utgangspunktet var god for begge studiene hjelper det lite når jeg ikke er interessert i flytting eller mye stress i forbindelse med reising og gruppearbeid/forelesninger.

Hvis du er interessert i anatomi kan du finne noen sider som var nødvedig å pugge for å bli fysioterapeut.

Linker som jeg besøker relativt ofte er bl.a. Norske fysioterapeuters forbund, Danske fysioterapeuter, og Rygdoktor

Subluxatio patellae bilateralis med   sin.lateral femurcondyl osteochondrit = styrketrening av VMO

Dx. bimalleolær fractur = mobilisering og proprioseptiv trening